Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Informacje o stronie i autorze
Od wielu lat moj± wielk± pasj± s± sporty si³owe - kulturystyka, trójbój si³owy i strongman
oraz sporty walki - w szczególno¶ci karate kyokushin i tae kwon do.

Na stronie tej znajdziecie informacje o organizowanych przeze mnie zawodach sportowych,
moich pasjach i zainteresowaniach oraz ró¿nych akcjach dla m³odzie¿y.


Od roku 2008 jestem dyplomowanym instruktorem sportu ze specjalizacj± "Kulturystyka"
(Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu) oraz Trenerem Osobistym.

Sponsorów zainteresowanych wspó³prac± proszê o kontakt mailowy
Pozdrawiam Krzysztof Jaruszewski
Wygenerowano w sekund: 0.05
4,616,126 Unikalnych wizyt