Wyst?p mojego zespo?u "G?uche jelenie" - Jase?ka 2011
Dodane przez krzysiek dnia Grudzień 22 2011 14:29:22
Relacja z przygotowa? oraz wyst?pu zespo?u instrumentalnego z?o?onego z uczniów i absolwentów ZS CKP w Grubnie podczas szklonych jase?ek 2011.
Treść rozszerzona


Dnia 22 grudnia 2011 roku na sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie odby?y si? szkolne jase?ka.

Zgodnie z kilkuletni? tradycj? na jase?ka zaprezentowa? si? zespó? instrumentalny, który w tym roku wykona? 3 kol?dy: „Jeden dzie? w roku”, „Pójd?my wszyscy do stajenki”, „Gdy si? Chrystus rodzi”

W sk?ad zespo?u wesz?o a? 8 osób: Miszczak Kamila (skrzypce), Antoszewska And?elina (skrzypce), Buczkowska Lucyna (flet), K?osowski Jakub (klarnet), Jaruszewski Krzysztof (klarnet), Kubacka Agata (alt), ?wierkowska Malwina (keyboard), Krupi?ski Pawe? (perkusja).
Serdecznie dzi?kuj? wszystkim cz?onkom zespo?u za uczestnictwo w próbach, niesamowite zaanga?owanie i pi?kne wykonanie kol?d podczas koncertu.
Szczególne podzi?kowania dla absolwentów naszej szko?y Lucyny Buczkowskiej i Paw?a Krupi?skiego!!!
Film z wyst?pu:

Po zako?czeniu jase?ek uczniowie udali si? na wigilie klasowe z wychowawcami (pozdrawiam moj? klas? I TAH i serdecznie dzi?kuj? za ?yczenia od uczniów z innych klas!)
Weso?ych ?wi?t!
Pozdrawiam
Krzysztof Jaruszewski


.