Aerobiczna Szóstka Weidera (a6w) - zebrane informacje
Dodane przez krzysiek dnia Wrzesień 20 2011 21:11:52
Zapraszam do zapoznania si? ze sprawdzonym i bardzo skutecznym programem treningowym, który pomaga rozwija? i kszta?towa? mi??nie brzucha.
Treść rozszerzona
Wszyscy marzymy o szczup?ym brzuchu z silnymi i pi?knie wyrze?bionymi mi??niami. Chcemy bez ?adnego skr?powania pokaza? si? na pla?y lub na basenie. Dzisiaj przedstawi? Wam program, który zdoby? popularno?? na ca?ym ?wiecie, a miliony osób mog? potwierdzi? jego zaskakuj?ce rezultaty. Mam na my?li tutaj Aerobiczn? Szóstk? Weidera lub w skrócie A6W

Jak sama nazwa wskazuje jest to program treningowy, który sk?ada si? z 6 ?wicze? wykonywanych w ustalonej kolejno?ci. Wykonujemy je bez przerwy na rozlu?nienie mi??ni brzucha. Najwa?niejszym momentem ka?dego ?wiczenia jest zatrzymanie ruchu w momencie maksymalnego napi?cia mi??ni na 3 sekundy. ?wiczenia te pomagaj? w stosunkowo krótkim czasie osi?gn?? maksymalne rezultaty. A6W pomaga spala? zalegaj?c? tkank? t?uszczow? a tak?e w widoczny sposób kszta?towa? mi??nie brzucha.

Oczywi?cie warto tak?e pami?ta? o odpowiedniej diecie i suplementacji. Je?li zale?y nam na szczególnie spektakularnych efektach warto zastosowa? diet? niskow?glowodanow? (w celu pozbycia si? nadmiaru ewentualnej tkanki t?uszczowej) natomiast z suplementów wystarczy CLA, ekstrakt zielonej herbaty, L-karnityna itp.


Schemat wykonywania treningu A6W


Film instrukta?owy

Aerobiczna Szóstka Weidera a6w- podr?cznik po?wi?cony treningowi A6W


Zaawansowana metoda kszta?towania mi??ni brzucha - podr?cznik dotycz?cy systemu treningowego ABS II?ycz? wytrwa?o?ci w treningu!
W razie jakichkolwiek pyta? prosz? o kontakt

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

.