Trening si?owy z ekspanderem (gumami)
Dodane przez krzysiek dnia Sierpień 30 2011 15:35:26
Zapraszam do zapoznania si? z zestawem ?wicze? na ekspanderze - przyda si? on osobom z ograniczonymi mo?liwo?ciami sprz?towymi lub podchodz?cymi do sportu i treningu si?owego czysto rekreacyjnie i pro-zdrowotnie.
Treść rozszerzona

Przygotowa?em ma?y zestaw ?wicze?, który mo?e przyda? si? osobom majacym ograniczone mo?liwo?ci sprz?towe lub podchodz? do sportu i treningu si?owego czysto rekreacyjnie i pro-zdrowotnie.

Istniej? ró?ne typy ekspanderów - poni?ej mo?ecie zobaczy? dwie podstawowe wersje tzn. ekspander spr??ynowy i ekspander gumowyCzym si? ró?ni? powy?sze ekspandery?
Ekspander spr??ynowy ma mo?liwo?? regulacji ‘obci??enia’ natomiast ekspandery gumowe ró?ni? si? d?ugo?ci? a tym samym wielko?ci? si?y, której musimy u?y?, aby go rozci?gn?? (im krótsza guma tym trudniej go rozci?gn??).
Osobi?cie polecam ekspander spr??ynowy ze wzgl?du na jego wi?ksza uniwersalno??.


Poni?ej znajdziecie zestaw ?wicze? na wi?kszo?? grup mi??niowych z wykorzystaniem gum treningowych (ekspandera).

Wszystkie przedstawione poni?ej ?wiczenia s? tak na prawd? kopi? ?wicze? wykonywanych z obci??eniem hantli lub sztangi.

Oczywi?cie trening ten nie zast?pi typowego treningu si?owego ale w pewnych okresach treningowych mo?e okaza? si? pomocny i wskazany - np. w okresie regeneracji, przetrenowania, rekonwalescencji po przebytym urazie itp.

Istnieje du?o wi?cej mo?liwych kombinacji - ja przedstawi?em tylko kilka podstawowych (wi?cej znajdziecie na forum).


KLATKA PIERSIOWA
1. Rozci?ganie ekspandera za plecami za plecami (rozpi?tki)
2. Wypychanie ci??aru (ekspander za plecami)

NAJSZERSZY GRZBIETU
1. Podci?ganie gum w opadzie tu?owia podchwytem do bioder (stoj?c na gumach)
2. Podci?ganie gum w opadzie tu?owia nachwytem do klatki (stoj?c na gumach)
3. Przyci?ganie ekspandera do brzucha siedz?c
4. Martwy ci?g na prostych nogach

MI??NIE NÓG
1. Unoszenie nogi bokiem le??c
2. Uginanie nogi le??c

BARKI
1. Unoszenie ramienia przodem
2. Podci?ganie ramion do brody
3. Unoszenie ramienia bokiem
4. Rozci?ganie ekspandera przed sob?

BICEPS
1. Uginanie ramienia z ekspanderem stoj?c
2. Uginanie ramienia chwytem m?otkowym

TRICEPS
1. Prostowanie ramienia z ekspanderem za plecami
2. Prostowanie ramienia w opadzie tu?owia

BRZUCH
1. Sk?ony boczne z ekspanderem stoj?c


Wi?cej ?wicze? znajdziecie na forum ---> ?wiczenia z ekspanderem.

Udanego treningu ?ycz?!
:-)


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

.