I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej 2011
Dodane przez krzysiek dnia Kwiecień 01 2011 08:36:59
31 marca 2011 wspólnie z koleg? anglist? zorganizowali?my w naszej szkole I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej. Serdecznie zapraszam do zapoznania sie z fotorelacja z tego wydarzenia.

Treść rozszerzona

 

 

 

 

 

 


Dnia 3103.2011 w ZS CKP w Grubnie odby? si? I Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej „Music is the key to English”. Patronat nad konkursem obj?? starosta che?mi?ski Pan Wojciech Bi?czyk.

W konkursie udzia? wdzieli uczniowie z 4 szkó? naszego powiatu: Zespo?u Szkó? w Kijewie Królewskim, Gimnazjum w Papowie Biskupim, Gminnego Gimnazjum w Lisewie oraz z Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie.

Publiczno??, zebranych go?ci i uczestników konkursu przywita? dyrektor szko?y mgr Jan Went oraz starosta Wojciech Bi?czyk

Podczas konkursu uczniowie wykonywali utwory solo, w duetach oraz w zespo?ach 3 i 4 osobowych. Zebrana publiczno?? mog?a us?ysze? w sumie a? 9 interpretacji znanych utworów muzyki pop, rock, soul etc..

Narada jury

Po obradach jury postanowi?o przyzna? atrakcyjne nagrody za 4 pierwsze miejsca:
Miejsce I – Martyna Rydzi?ska gimnazjum w Lisewie
Miejsce II – Katarzyna Ka?ska ZS w Kijewie Królewskim
Miejsce III – Natalia Schiedel ZS CKP w Grubnie
Miejsce IV – duet Micha? Bednarek i Martyna Rydzinska Gimnazjum w Lisewie.

Pozostali wykonawcy otrzymali wyró?nienia:
Milena Siwicka - ZS w Kijewie Królewskim
Jagoda W?gierek, Angelika Sykurska, Katarzyna Debowska, Ewa Or?owicz - zespó? z gimnazjum w Papowie Biskupim
Agata Karpi?ska, Agnieszka Karpi?ska, Kinga Holka -
zespó? z gimnazjum w Papowie Biskupim
Karolina Wi?niewska - ZS CKP w Grubnie
Marta Ordo?ska - ZS CKP w Grubnie


Wszyscy uczestnicy otrzymali z r?k organizatorów pami?tkowe dyplomy oraz interesuj?c? literatur? w j?zyku angielskim. Najlepsi arty?ci otrzymali wysokiej klasy odtwarzacze mp3.Serdecznie gratulujemy wszystkim wykonawcom i ich opiekunom.
Dzi?kujemy klasie III LO za przygotowanie dekoracji na konkurs.

Ju? dzisiaj zapraszamy do udzia?u w II Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej, który odb?dzie si? w przysz?ym roku szkolnym
:-))


Informacje prasowe: Czas Che?mna, Nadwislanin
Pozdrawiamy
Organizatorzy konkursu – nauczyciele j?zyka angielskiego w ZS CKP w Grubnie
Grzegorz Ma?ecki
Krzysztof Jaruszewski

.