Mistrzostwa Polski Pó³nocnej PFKK 2018
Dodane przez krzysiek dnia Marzec 20 2018 11:03:04
Foto i video relacja z mojego startu w turnieju karate Ko¶cierzyna 17 marca 2018 roku.

Tre rozszerzona

Dnia 17.03.2018 roku w Ko¶cierzynie odby³y siê Mistrzostwa Polski Pó³nocnej Shinkyokushinkai PFKK 17.03.2018
W zawodach wystartowa³o 209 zawodników 21 klubów.


Kolejny raz wyst±pi³em w zawodach reprezentuj±c Toruñski Klub Karate Kyokushin i po raz drugi zdoby³em tytu³ Mistrza Polski Pó³nocnej PFKK w kategorii open senior +35 lat.
Serdecznie dziêkujê Shihanowi Arturowi Wilento oraz wszystkim sensei i sempai z klubu za pomoc w przygotowaniach, wsparcie i doping podczas turnieju!


Walka pó³fina³owa:
Walka fina³owa:

OSU!
:-)