Sportowiec Roku Powiatu Che?mi?skiego - g?osowanie!
Dodane przez krzysiek dnia Grudzień 04 2017 13:25:19
Konkurs rozstrzygni?ty - serdecznie dzi?kuj? za Wasze g?osy!!!!

Treść rozszerzonaWitam,

Moi znajomi zg?osili mnie do konkursu na „Sportowca Roku” powiatu che?mi?skiego :-)

Osoby, które mnie znaj? wiedz?, ?e trenuj? karate w Toru?skim Klubie Karate Kyokushin. W tym roku zaj??em I miejsce w Otwartym Pucharze Województwa Pomorskiego w kumite oraz II miejsce w Mistrzostwach Polski Pó?nocnej (równie? w kumite). Bra?em udzia? równie? w dwóch biegach Spartan Race

Oprócz karate od 12 lat organizuj? zawody si?owe dla m?odzie?y (jestem instruktorem kulturystyki) o zasi?gu powiatowym i mi?dzyszkolnym. S? to zawody „Power”, „Strongman” oraz „Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu Na Dr??ku”. Wszystkie informacje znajdziecie w?a?nie na mojej stronie w zak?adce relacje z zawodów

Je?li macie ochot? na mnie zag?osowa? wy?lijcie SMS o tre?ci SPR.53 na numer 72355
AKTUALNE WYNIKI G?OSOWANIA


Jestem baaaardzo wdzi?czny za ka?dy oddany g?os!
:-)Dzi?ki Waszemu wsparciu uda?o mi si? wygra? swoj? kategori? - wielkie podzi?kowania!!!:-)