Egzamin na czarny pas karate kyokushin
Dodane przez krzysiek dnia Sierpień 21 2017 16:59:20
Krótka relacja z obozu PFKK w Tucholi lipiec 2017r.
Treść rozszerzona

W dniach 25-30 lipca 2017 roku w Tucholi odby? si? ogólnopolski obóz letni Shinkyokushin. Go?ciem specjalnym by? sensei Kazufumi Shimamoto z Japonii, który prezentowa? swoje najlepsze techniki i sposoby walki w bardzo jasny i metodyczny sposób. Instruktorami g?ównymi byli shihan Bogus?aw Jeremicz 5dan i Artur Wilento 5dan. Treningi równie? prowadzili sensei Janusz Drywa 3dan, S?awomir K?osi?ski 3dan, Tadeusz Koziarz 3dan.


Motywem przewodnim obydwu obozów by?a jako?? i precyzja wykonywanych technik, zada?, uk?adów w ruchu. Podkre?lano powi?zanie wszystkich cz??ci treningu i jego efektów podczas kumite.


W trakcie obozu odby? si? egzamin, podczas którego zda?em na czarny pas (shodan).Egzamin sk?ada? si? z kilku cz??ci – egzamin pisemny (teoretyczny), egzamin techniczny (kihon, ido geiko, kata) oraz kumite (odby?o si? 30 walk z czego 5 w formule K1) i tamashiwari (rozbijanie twardych przedmiotów).Bardzo dzi?kuj? Shihanowi Artur Wilento za wspania?e treningi, motywacj? i dobre przygotowanie do egzaminu.Dzi?kuj? wszystkim sensei i sempai z Toru?ski Klub Karate Kyokushin za mocne treningi, cenne wskazówki, siniaki, pomoc i wsparcie.
Wielkie podzi?kowania nale?? si? równie? moim najbli?szym (?onie, córce i rodzicom), którzy nigdy we mnie nie w?tpili i dodawali otuchy w ci??kich chwilach oraz wszystkim osobom, które pomog?y mi w rozwijaniu mojej pasji i umiej?tno?ci (mi?dzy innymi sensei Micha?, Jakub, Tomasz).
Film z przygotowa? do egzaminu:
Informacja na stronie Toru?skiego Klubu Karate Kyokushin

OSU!

:)