Udzia³ w biegach Spartan Race 2017
Dodane przez krzysiek dnia Lipiec 08 2017 10:56:46
Krótka relacja z biegów Spartan Race w których uczestniczy³em w roku 2017.
Tre rozszerzona


W bie¿acym roku wspo³nie z kilkoma znajomymi z Toruñskiego Klubu Karate Kyokushin uczestniczy³em w biegu z przeszkodami "Spartan Race".
Pierwszy bieg tzw 'Sprint" odby³ siê w £odzi - dystans 5km + (w praktyce wysz³o prawie 9km).
Drugi "Super" mia³ miejsce w Gdañsku - dystans 13 km + (tutaj wysz³o 16 km)

Zapraszam do zapznania siê ze zdjêciami z biegów.Pozdrawiam
:-)