Wyk?ad i warsztaty dotycz?ce profilaktyki zdrowia w KLIG Che?mno
Dodane przez krzysiek dnia Czerwiec 26 2017 22:09:33
Relacja z warsztatów, które prowadzi?em w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Che?mnie.
Treść rozszerzona

Z okazji Dnia Dziecka mia?em przyjemno?? poprowadzi? wyk?ad i warsztaty dla m?odzie?y z Gimnazjum i Liceum Katolickiego Ksi??y Pallotynów w Che?mnie dotycz?cy zdrowego od?ywiania oraz treningu si?owego w domowych warunkach.
Warsztaty by?y kontynuowane podczas dni profilaktyki 23 czerwca 2017 roku.

Zapraszam do zapoznania si? z krótka foto-relacj? w tego wydarzenia :-)

Przywitanie
Przekarmiamy lalk? Ig?, czytamy etykietki i ?wiczymy!
S?uchacze i uczestnicy warsztatów:
Na zako?czenie konkurs i szcz??liwy zwyci?zca (koszulk? ufundowa? sklep "Atleta" ?ód?)  :-)
Bardzo dzi?kuj? za mo?liwo?? poprowadzenia w/w warsztatów. Mam nadziej?, ?e nasze ?wiczenia i prezentacje zapadn? Wam w pami?ci i pomog? Wam w przysz?o?ci unikn?? pu??apek i problemów zywieniowych.

Pozdrawiam
KJ