SPORTOWIEC ROKU 2016
Dodane przez krzysiek dnia Stycze 20 2017 11:31:37
Maja w konkursie "Czasu Che³mna" na najlepszego sportowca minionego roku - WYNIKI KONKURSU!

Tre rozszerzona


Mi³o mi Was poinformowaæ, i¿ Maja Jaruszewska zosta³a nominowana do tytu³u „Sportowca Roku 2016" naszego regionu. Maja ma obecnie 9 lat, natomiast karate kyokushin trenuje od 5 roku ¿ycia.
Osi±gniêcia Mai z 2016 roku:

II Miejsce Mistrzostw Polski Juniorów Polskiej Federacji Karate Kyokushin (kata)
I Miejsce w Mistrzostwach Polski Pó³nocnej PFKK (kata)
I Miejsce w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego PFKK (kata)

Aby oddaæ g³os na Majê trzeba wys³aæ sms (koszt 62gr) pod numer 70068 a w tre¶ci wpisaæ CCHS15
Z jednego numeru mo¿na oddaæ tylko jeden wa¿ny g³os na jednego kandydata!
Serdecznie dziêkujemy za ka¿dy oddany g³os!
:-)


DZIEKI WASZEMU WSPARCIU MAJA WYGRA£A PLEBISCYT NA SPORTOWCA ROKU 2016!!!!!
BAAARDZO DZIÊKUJEMY WSZYSTKIM KTÓRZY ODDALI SWÓJ G£OS NA MAJKÊ!