VI Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku
Dodane przez krzysiek dnia Październik 15 2016 10:33:48
Zaproszenie na kolejne zawody si?owe dla m?odzie?y ZS CKP w Grubnie.
---> Relacja z zawodów!

Treść rozszerzonaDnia 23 listopada 2016 roku o godzinie 9:50 odb?d? si?

VI MISTRZOSTWA SZKO?Y W PODCI?GANIU NA DR??KU
Zawody odb?d? si? w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.Przebieg rywalizacji w zesz?ym roku:Relacje z poprzednich edycji zawodówG?ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno?ci sportów si?owych) w?ród m?odzie?y które ma by? po??czone z dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?.

Zadaniem startuj?cych jest wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia b?d? zaliczone, gdy zawodnik podci?gnie si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci do pe?nego wyprostu ramion.


Do??cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia?u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski*** RELACJA Z ZAWODÓW ***