Letni Obóz PFKK Tuchola 2016
Dodane przez krzysiek dnia Sierpień 23 2016 14:12:30
Krótka relacja z obozu letniego zorganizowanego przez Polsk? Federacj? Kyokushin Karate.
Treść rozszerzona


W dniach 26 - 31 lipca odby? si? XIV Obóz letni Polskiej Federacji Karate Kyokushin w Tucholi. W obozie udzia? wzi??o ponad 100 osób z ca?ej Polski. Instruktorami g?ównymi byli Shihan Bogus?aw Jeremicz 5Dan, Shihan Artur Wilento 5Dan, Sensei Jaros?aw Rogala 1Dan.

W tym roku kilka zaj?? w grupach prowadzili równie? sensei Janusz Drywa, S?awomir K?osi?ski, Maciej Kowalczyk, Tadeusz Koziarz, Tomasz Marcysiak, Micha? Oko?ski, Andrzej Poczwardowski wszyscy 3Dan. W szkoleniu uczestniczyli równie? cz?onkowie naszego klubu.

Obóz rozpoczyna? poranny rozruch gdzie oprócz ?wicze? ogólnorozwojowych wykonywano ?wiczenia Iken, które obja?nia? i demonstrowa? shihan Jeremicz. Pozosta?e 3 treningi w ci?gu dnia prowadzili wybrani instruktorzy w grupach gdzie doskonalono i uczono kata oraz podstaw walki.
Podczas treningów kumite kyokushin karate i K-1 doskonalono formy ataku jako otwarcia akcji oraz obron? czynn?.
Trening combat prowadzi? Janusz Drywa gdzie oprócz sposobów obronny przed atakiem przeciwnika pokaza? ciekawe ?wiczenia wprowadzaj?ce i uzupe?niaj?ce trening.

Najmocniejsza ekipa (województwo kujawsko-pomorskie :-) )
Wszyscy uczestnicy obozu:
Krótki film z obozu:
Informacje zaczerpni?te ze strony Toru?skiego Klubu Karate Kyokushin


Dziekuj? za wspólne treningi.
Do zobaczenia za rok!
Osu!
:-)