Warsztaty sportowe dla m?odzie?y ze SOSW w Che?mnie 2016
Dodane przez krzysiek dnia Kwiecień 13 2016 14:22:43
Relacja z treningu zorganizowanego dla uczniów ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Che?mnie.
Treść rozszerzona14 kwietnia 2016 roku kolejny raz wspólnie z w?a?cicielami si?owni Polar-Fit Che?mno mia?em przyjemno?? poprowadzi? zaj?cia sportowe z m?odzie?? ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Che?mnie podczas dnia profilaktyki zdrowia pt. „Jak ?y?, ?eby zdrowym by?”.

Podobnie jak w zesz?ym roku dzi?ki ?yczliwo?ci w?a?cicieli si?owni Polar-Fit w Che?mnie (pani Malwiny i pana Marcina) uczniowie mogli nieodp?atnie uczestniczy? w specjalnie dla nich przygotowanym i poprowadzonym treningu.

Zaj?cia rozpoczeli?my od krótkiej rozmowy na temat zasad zdrowego od?ywiania, podstaw anatomii, zalet uprawiania sportu oraz g?ównych za?o?e? treningu si?owego. Po rozgrzewce uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy w których pod czujnym okiem wykwalifikowanych instruktorów wykonali trening obwodowy (prze?wiczyli?my wszystkie grupy mi??niowe).

M?odzie? bardzo aktywnie uczestniczy?a w treningu oraz zadawa?a instruktorom sporo pyta? dotycz?cych prawid?owego wykonania poszczególnych ?wicze?. Wszystkie ?wiczenia wykonywali bardzo starannie, uwa?nie s?uchaj?c wskazówek instruktorów i dbaj?c o poprawn? technik? ?wiczenia.

Aby teoria sz?a w parze z praktyk? wszyscy uczestnicy zaj?? otrzymali archiwalny numer gazety Muscular Development w którym znajd? mnóstwo ciekawych informacji dotycz?cych treningu, od?ywiania i suplementacji w sporcie.
Trening bardzo szybko min?? w niesamowicie mi?ej atmosferze. Mamy nadziej? za nabyta w trakcie warsztatów wiedza i umiej?tno?ci przydadz? si? w dbaniu o swoje zdrowie oraz w rozwijaniu zdrowej, wysportowanej sylwetki.
Serdecznie dzi?kuj? w?a?cicielom si?owni Polar-Fit za udost?pnienie si?owni i przeprowadznie wspólnego treningu.
Pozdrawiam
Instruktor sportu
KJ
:-)

.