Zaproszenie na otwarte zawody strongman 2015!
Dodane przez krzysiek dnia Lipiec 17 2015 09:05:48
II Otwarte Zawody Strongman 2015
Treść rozszerzona


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do udzia?u w II Otwartych Zawodach Strongman!

I. ORGANIZATORZY:
1. Gmina Stolno
2. www.mocni.net
3. Si?ownia Polar-Fit

II. TERMIN I MIEJSCE:
1. Dnia 22.08.2015 o godzinie 16:30.
2. Teren Zespó? Szkó? nr 1 w Stolnie, 86 - 212 Stolno

III. CEL ZAWODÓW:
1. Popularyzacja sportów si?owych w regionie.
2. Propagowanie zdrowego trybu ?ycia.
3. Wy?onienie zwyci?zców turnieju.


KONKURENCJE:
1. Wi?zana (wyciskanie stoj?c): hantel 50kg x1 prawa i x1 lewa r?ka + yok 75kg + belka 90kg x3 ziemia-powietrze. Obowi?zuje kolejno?? podnoszonych obiektów - (czas: 75sek)
2. Spacer Buszmena: 250kg/25m - (czas: 75sek)
3. Martwy Ci?g: na maksymalny ci??ar, start od 180kg zwi?kszany 3x co 20kg a pó?niej co 10kg. Kto nie zaliczy danego podej?cia nie przechodzi dalej. Nie wolno pomija? podej??. Jedno podejscie na dany ci??ar. Paski dozwolone - (czas: brak)
4. Waga p?aczu przodem: obiekt o wadze 15kg - (czas: brak)
5. Wi?zana: Spacer Farmera 110kg na r?k? x20m + za?adunek obiektu z 20m - (czas: 75sek)

Pe?ny regulamin zawodów


Nagrody (+ puchary i dyplomy):
Serdecznie zapraszamy dp udzia?u w zawodach!
:-)