Warsztaty sportowe dla m?odzie?y ze SOSW w Che?mnie 2015
Dodane przez krzysiek dnia Kwiecień 15 2015 16:25:12
Relacja z trenigu zorganizowanego dla uczniów ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Che?mnie.
Treść rozszerzona15 kwietnia 2015 roku kolejny raz mia?em przyjemno?? poprowadzi? zaj?cia sportowe z m?odzie?? ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Che?mnie podczas dnia profilaktyki zdrowia pt. „Sport, zdrowie i uroda”.

W tym roku prowadzi?em zaj?cia wspólnie z w?a?cicielami si?owni Polar-Fit w Che?mnie – panem Marcinem i pani? Malwin? którzy nieodp?atnie udost?pnili uczniom si?owni? do przeprowadzenia treningu.

Zaj?cia rozpocz??y si? od krótkiej pogadanki na temat zasad zdrowego od?ywiania, podstaw anatomii oraz g?ównych za?o?e? treningu si?owego. Nast?pnie po krótkiej rozgrzewce uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy w których pod czujnym okiem instruktorów wykonali trening obwodowy.

M?odzie? by?a bardzo zaanga?owana w trening, zadawa?a sporo pyta? dotycz?cych prawid?owego wykonania poszczególnych ?wicze?.

Wszyscy uczestnicy zaj?? otrzymali darmow? wej?ciówk? na kolejny trening w wybranym przez siebie terminie oraz archiwalny numer gazety Muscular Development.
Mamy nadziej? za nabyta w trakcie warsztatów wiedza przyda si? w dbaniu o swoje zdrowie oraz do rozwijaniu zdrowej, wysportowanej sylwetki.

Serdecznie dzi?kuj? w?a?cicielom si?owni Polar-Fit za wspó?prac?.
Pozdrawiam
Instruktor sportu
KJ
:-)

.