IV Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku
Dodane przez krzysiek dnia Październik 19 2014 14:50:38
Zaproszenie na zawody si?owe dla m?odzie?y ZS CKP w Grubnie.
Treść rozszerzonaDnia 13 listopada 2014 roku o godzinie 10:40 odb?d? si?

IV  MISTRZOSTWA  SZKO?Y  W  PODCI?GANIU  NA  DR??KU
Zawody odb?d? si? w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz informacje u organizatora zawodów.

:-)


Filmowe zaproszenie na zawody przygotowane przez Jakuba:Relacje z poprzednich edycji zawodówG?ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno?ci sportów si?owych) w?ród m?odzie?y które ma by? po??czone z dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?.

Zadaniem startuj?cych jest wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia b?d? zaliczone, gdy zawodnik podci?gnie si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci do pe?nego wyprostu ramion.


Serdecznie zapraszam do udzia?u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof JaruszewskiUWAGA!!!

RELACJA Z ZAWODÓW