Zespó? klarnetowy - wyst?p podczas przes?ucha? CEA
Dodane przez krzysiek dnia Listopad 01 2010 00:00:00
Przes?uchania zespo?ów CEA

Treść rozszerzona

Dnia 15 grudnia 2011 odby? si? szkolny etap przes?ucha? Centrum Edukacji Artystycznej.
Tym razem w przes?uchaniach bra?y udzia? zespo?y muzyczne.

Podczas przes?ucha? wyst?pi? mój zespó? klarnetowy w sk?adzie:
Zuzanna Mazurek, Karolina Ró?ycka, Marta Kowalik i Miko?aj Malczuk.

Zespó? wykona? utwór Pameli Weston pt "Polonez"

Wyst?p by? bardzo udany - serdecznie gratuluj? w/w uczniom za ?wietne przygotowanie do wyst?pu! Jestem bardzo zadowolony z tego jak zagrali?cie!

Kilka fotek:
Pozdrawiam
KJ
:)