X Obóz Letni Kyokushin Karate Tuchola 2013
Dodane przez krzysiek dnia Sierpień 05 2013 09:34:51
Zapraszam do zapoznania si? z krótk? relacj? z obozu letniego zorganizowanego przez Polsk? Federacj? Kyokushin Karate.
Treść rozszerzonaW dniach 30.07-04.08 2013 w Tucholi mia? miejsce jubileuszowy X Obóz Kyokushin Karate.
Ju? po raz drugi go?ciem specjalnym obozu by? Uchi Deshi Mas. Oyama Nicholas Pettas.


Oprócz treningów prowadzonych przez sensei Nicholasa treningi prowadzili tak?e shihan Bogus?aw Jeremicz, sensei Artur Wilento, Andrzej Poczwardowski i Jaros?aw Rogala.
Ka?dy dzie? rozpoczyna? si? od porannego rozruchu, który po??czony by? z ?wiczeniami typu cross-fit (np. 100 wskoków na skrzyni? + 6 sprintów lub 400 metrowy bieg + burpees itp).

Tegoroczny obóz by? bardzo wymagaj?cy pod k?tem kondycyjnym i wytrzyma?o?ciowym. Wszyscy uczestnicy pomimo ekstremalnego zm?czenia aktywnie uczestniczyli we wszystkich treningach. Podczas treningów pracowali?my nad technikami karate (kihon, ido-geiko, kata) oraz metodami walki w formule K-1W obozie uczestniczyli cz?onkowie Che?mi?skiego Klubu Karate Kyokushin - sensei Micha?, sensei Tomasz oraz sempai Paulina, Darek, Kuba, (który uczestniczy? tak?e w kursie instruktorskim) oraz ja.
Tradycyjnie podczas obozu odby?y sie egzaminy na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie. Sensei Micha? zda? egzamin na stopie? III dan, sempai Paulina na 2 kyu natomiast ja zda?em na 4 kyu.

Filmy z obozu:


Serdecznie dzi?kuj? wszystkim za wspólne treningi i wspania?a atmosfer? panuj?ca na obozie.

Juz nie mog? sie doczeka? kolejnego spotkania!
Do zobaczenia w Tucholi w 2014 roku!
Osu!