Akcja wymiany suplementów "Podaj dalej..."
Dodane przez krzysiek dnia Lipiec 24 2009 18:15:25

Przy??cz si? do akcji wymiany suplementów!


Treść rozszerzona


'PODAJ DALEJ…’ZA?O?ENIA AKCJI
Cz?sto tak si? zdarza, i? zostaje nam w szafce kilka kapsów jakiego? suplementu po cyklu lub mamy resztk? od?ywki, która nam nie ‘wchodzi’ albo niepotrzebne próbki jakiego? innego suplementu itp. itd.
Zamiast wyrzuca? je do kosza mo?emy je komu? ‘przekaza?’, aby stestowa? smak, dzia?anie itp.
Na tym polega w?a?nie akcja ‘Podaj dalej….’

KA?DA osoba, która otrzyma jaki? suplement/próbk? MUSI sama zaoferowa? jak?? inna próbk?/suplement/od?ywk?.
Je?eli nie chcesz si? dzieli? – nie bierz udzia?u w akcji!


REGULAMIN AKCJI
1. W tym po?cie (link na dole strony) wstawiamy nasze oferty – to, co mamy do oddania i nic wi?cej! Wszystkie inne wypowiedzi b?d? usuwane.
2. Wszelkie komentarze, fotki i podzi?kowania za suple, które dostali?cie itp. itd.
umieszczacie w specjalnie do tego za?o?onym temacie: --->
http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=2835
3. Szczegó?y ustalacie ze sob? przez gg, maila lub tel. (nie w temacie!)
4. Je?eli przekazali?cie komu? swojego supla piszecie maila do moderatora, aby doda? przy waszej ofercie informacje ‘Nieaktualne’


PODSUMOWANIE:
Akcja opiera si? g?ównie na uczciwo?ci osób w niej uczestnicz?cych – b?dziecie oszukiwa? to nic z niej nie wyjdzie i temat pójdzie do kosza.
Oczywi?cie nikt nie jest w stanie sprawdzi? czy faktycznie komu? próbk? wys?ali?cie.
Dobrym pomys?em jest to, aby ka?da osoba, która próbk? wy?le wpisa?a si? w temacie przeznaczonym do komentarzy podaj?c, do kogo próbki posz?y.

Zapraszam do aktywnego udzia?u:
---> http://www.body-factory.pl/showthread.php?t=2834

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

 

.