Jubileuszowy turniej Karate Kyokushin
Dodane przez krzysiek dnia Grudzień 02 2012 12:46:10
Foto-video relacja z jubileuszowego trunieju zorganizowanego przez Che?mi?ski Klub Karate Kyokushin z okazji 30-lecia istnienia klubu.
Treść rozszerzona

Dnia 1.12.2012 roku odby? si? Jubileuszowy Turniej Karate zorganizowany przez Che?mi?ski Klub Karate Kyokushin z okazji 30-lecia istnienia klubu.
Na turniej zostali zaproszeni liczni go?cie, mi?dzy innymi sponsorzy, w?adze miasta oraz zarz?d klubu:
W turnieju uczestniczyli zawodnicy z klubów z Golubia-Dobrzynia, Torunia, Bydgoszczy, W?brze?na, ?wiecia, Che?mna.
Zawodnicy mogli sprawdzi? swoje si?y w dwóch konkurencjach: kata i kumite.

Poni?ej na wspólnym zdj?ciu wszyscy uczestnicy turnieju, dru?yna z Che?mna oraz seniorzy (od lewej: Ja, Kuba, Adrian, Darek oraz sensei Wilento i sensei Micha?):
Po wyrównanej walce uda?o mi si? zdoby? I miejsce w kumite seniorów starszych oraz 3 miejsce w kata seniorów open.


Krótki film z zawodów:Galeria zdj?? z zawodów

"Czas Che?mna" oraz "Nadwi?lanin"

Dzi?kuj? wszystkim za doping i wsparcie w trakcie zawodów (poni?ej Karolnia, Patryk i ?ukasz).
Gratuluj? kolegom z klubu ducha walki i osi?gni?tych wyników.
Serdecznie gratuluj? równie? sensei Micha?owi Oko?skiemu za ?wietne przygotowanie turnieju!


Zapraszam równie? do zapoznania si? z relacj? z zawodów na stronie Feredacji Kyoushin


Osu!

.