Warsztaty sportowe dla m?odzie?y w SOSW w Che?mnie
Dodane przez krzysiek dnia Listopad 26 2012 22:27:58
Relacja z zaj?? które prowadzi?em z Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym w Che?mnie w ramach "Dni profilaktyki".
Treść rozszerzona
Dnia 26 listopada 2012 roku w ramach "Dni profilaktyki"  mia?em przyjemno?? poprowadzi? warsztaty dla m?odzie?y ucz?cej si? w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym w Che?mnie.

Warsztaty dotyczy?y alternatywnych sposobów sp?dzania czasu wolnego. W ramach warsztatów zademonstrowa?em uczniom ró?norodne ?wiczenia si?owe, które mog? wykonywa? samodzielnie w domu. ?wiczenia opiera?y si? na wykorzystani ekspandera.

Nast?pnie wykonali?my kilka ?wicze? zwi?zanych ze sportami walki - prze?wiczyli?my prawid?ow? pozycj? podczas walki (ustawienie nóg, trzymanie gardy itp) oraz zadawanie ciosów prostych.

Bardzo si? ciesz? i?, mia?em mo?liwo?? zademonstrowania i po?wiczenia z uczniami z SOSW Che?mnie.
Mam nadziej?, ?e m?odzie? wykorzysta wiedz? zdobyt? na tych warsztatach do doskonalenia swojej sylwetki, rozwijania swoich zainteresowa? i umiej?tno?ci.
Serdecznie dzi?kuj? Ani Bobin za zaproszenie do udzia?u w w/w imprezie.

Pozdrawiam
Instruktor sportu
KJ