I Zawody "Power" 2008
Dodane przez krzysiek dnia Lipiec 30 2009 15:05:50


Dnia 28.02.08 w ZS CKP w Grubnie odby?y si? I Zawody ‘Power’

Sponsorem g?ównym zawodów by?a firma Olimp Labs, która ufundowa?a r?kawice treningowe, koszulki, shakery oraz plakaty.
Oprócz nagród od sponsora zawodnicy otrzymaj? jeszcze drobne nagrody ufundowane przez organizatora zawodów Krzysztofa Jaruszewskiego.
Wszyscy zawodnicy wyst?pi? w ?ó?tych koszulkach, najlepsi otrzymaj? medale oraz ka?dy zawodnik otrzyma pami?tkowy dyplom.
Zapraszam do zapoznania si? z krótk? relacj? z zawodow:


Przygotowania do zawodów oraz grupa techniczna (Michal, Arek i Dawid - dziekuj? za pomoc!)
Przywitanie publiczno?ci, ostatnie instrukcje dla zawodników
Rozpoczynamy walk?!
Najprzyjemniejsza cz??? zawodów czyli gratulacje i nagrody dla najlepszych
Mistrzowie na podium
I Zawody 'Power' polega?y na wyci?ni?ciu jak najwi?cej razy swojej wagi cia?a na ?aweczce poziomej.
W styczniu w szkole odby?y si? eliminacje, które wy?oni?y 10 najlepszych zawodników.

Dok?adnie godzinie 11:00 rozpocz??y si? zawody.
Licznie zgromadzona publiczno?? gor?co dopingowa?a swoich faworytów
Zawodnicy dali z siebie wszystko – wi?kszo?? z nich znacz?co poprawi?a swoje rezultaty osi?gni?te w styczniowych eliminacjach.

Bezkonkurencyjny okaza? si? Przemys?aw Tajs, który wycisn?? swoja wag? cia?a a? 28 razy!
Natomiast o II miejsce toczy?a si? zaci?ta walka – Pawe? Kirys oraz Pawe?  Tokarz osi?gn?li taki sam rezultat (24 powtórzenia) i to w?a?nie mi?dzy nimi rozegra?a si? dogrywka w której lepszy okaza? si? Pawe? Kirys


Klasyfikacja ko?cowa
I miejsce Przemys?aw Tajs (28 powtórze?)
II miejsce Pawe? Kirys (24 powtórzenia)
III miejsce Pawe? Tokarz (24 powtórzenia)
IV miejsce Przemys?aw Tomaszewski oraz  ?ukasz Dzikowski (15 powtórze?) 
V miejsce ?ukasz Kirys, Wojciech Grableski oraz   Mariusz D?wigala (13 powtórze?)
VI miejsce Sebastian Osi?ski (6 powtórze?)


Informacje prasowe na temat zawodów: 'Gazeta Pomorska' oraz 'Czas Che?mna'Wi?cej zdj?? z zawodów mo?na znale?? w Galerii


Filmy z zawodów s? dost?pne w dziale Filmy
 

Serdecznie zapraszam na kolejne zawody "Power'!


Organizator zawodów:

Nauczyciel j?zyka angielskiego oraz instruktor sportów si?owych
Krzysztof Jaruszewski

 

.