X Powiatowe Zawody Power 2017
Dodane przez krzysiek dnia Kwiecień 07 2017 10:50:39


X POWIATOWE ZAWODY "POWER" 2017
6 kwietnia 2017 roku ju? po raz dziesi?ty (!) najsilniejsza m?odzie? Powiatu Che?mi?skiego rywalizowa?a w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie podczas X Powiatowych Zawodów "Power" 2017.Sponsorami tegorocznych zawodów byli:
- Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?ownie dla najlepszych zawodników
- SFD Spó?ka Akcyjna, która ufundowa? zestawy próbek swoich produktów dla wszystkich uczestników zawodów, shakery oraz opakowanie Gain Mass
- Sklep "Atleta" ?ód?, który ufundowa? koszulki, opaski i batony bia?kowe dla wszystkich startuj?cych
- Pan Marcin Ojdowski, który ufundowa? pude?ka na suplementy, shakery i próbki suplementów sportowych
- Organizator zawodów który ufundowa? puchary i dyplomy dla zawodników :-)
Rywalizacja podczas zawodów "Power" polega na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a, wi?c zgodnie z regulaminem podczas weryfikacji przed zawodami wszyscy startuj?cy zostali dok?adnie zwa?eni.
Po oficjalnym przywitaniu przez pani? vice dyrektor Barbar? Lejman, przedstawieniu zawodników oraz s?dziów zawodów (Pana Marcina Pióro w?a?ciciela si?owni Polar-Fit Che?mno oraz Pana Patryka Grzeszczaka nauczyciela WF w ZSO nr 1) rozpocz??a si? rywalizacja.
W tym roku po raz pierwszy w historii naszych zawodów do rywalizacji do??czy?a przedstawicielka p?ci pi?knej - Aneta Czaja i to ona wykona?a najwi?cej poprawnych powtórze? i tym samym zosta?a zwyci?zc? IX Powiatowych Zawodów Power 2016.Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
1. Aneta Czaja (ZS CKP) - 29 powtórze?
2. ?ukasz Przybylski (ZSO nr 1) - 27 powtórze?
3. Dawid Syrowski (ZS nr 2) - 25 powtórze?
4. Filip Zacharek (ZSO nr 1) - 23 powtórze?
5. Rafa? ?wikli?ski (ZSO nr 1) - 15 powtórze?
6. Maciej Recki (ZS CKP Grubno) - 19 powtórze?
7. Zbyszko Dekowski (ZSO nr 1) - 16 powtórze?
8. Rafa? ?wikli?ski (ZSO nr 1) - 16 powtórze?
9. Oskar Magulski (ZS CKP Grubno) - 13 powtórze?
10. Tomek Sosi?ski (ZS CKP Grubno) - 13 powtórze?
11. Artur ?miejewski (ZS CKP Grubno) - 0 powtórze?


Film z zawodów:
Relacje prasowe:Serdecznie dzi?kuj? wszystkim osobom, bez pomocy których zawody nie przebiega?yby tak p?ynnie i bezproblemowo (asekuruj?cym - Pawe?, Marcin i Kacper, eleganckim hostessom - Agnieszka i Angelika, fotografom - ?ukasz i Oliwia oraz nag?o?nieniowcowi - Wojtek)
Sponsorom dzi?kuj? za super nagrody (Martinfeather Marcinpióro, Malwina, Sklep SFD, Roksana, Sklep Atleta ?ód?)!

Gratuluj? wszystkim osi?gni?tych wyników, dzi?kuj? za udzia? w zawodach i mam nadziej?, ?e spotkamy si? za rok na XI Powiatowych Zawodach "Power" 2018!


Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
:-)