Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Szkolny konkurs jêzykowy - wielkie gratulacje dla moich uczniów z klas I TAH i II T¯!

Mocni.net - ró¿no¶ci

Dnia 24 kwietnia w ZS CKP w Grubnie odby³ siê szkolny konkurs z jêzyka angielskiego.

Do udzia³u w konkursie zg³osi³em 8 uczniów z klas I TAH oraz II T¯ - trójka z nich zajê³a czo³owe miejsca!!!

Szczególnie chcia³bym pogratulowaæ najlepszym z najlepszych czyli:
  • Darkowi Ko³odziejkowi (I miejsce)
  • Agacie Piechockiej (II miejsce)
  • Jagodzie £ój (IV miejsce)

Bardzo dobrze zaprezentowali siê tak¿e Klaudie Gedyk, Judyta Piekarczyk, Dominika Lewandowska, Alicja Kotu³a oraz Patrycja Wróblewska.


Mam nadziejê, ¿e to dopiero pocz±tek Waszych sukcesów w tym przedmiocie!
¯yczê powodzenia na kolejnych konkursach!Pozdrawiam
Your Teacher
KJ
:-)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,669,725 Unikalnych wizyt