Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Trening na spalanie t?uszczu - kompleksy sztangowe

Fitness

Kompleksy sztangowe – treningi metaboliczneSpecyficznym rodzajem treningu interwa?owego s? treningi metaboliczne i/lub kompleksy sztangowe. Sa one niezwykle skuteczne w walce z niechcian? tkank? t?uszczow?. Treningi te polegaj? na wykonaniu obwodu ze sztang? anga?uj?cego wszystkie grupy mi??niowe z niewielkim ci??arem w okre?lonym czasie pracy lub z za?o?on? ilo?ci? powtórze? a sztanga nie dotyka ziemi przed zako?czeniem „obwodu”. Mog? by? wykonywane ze sztang?, sztangielkami, z partnerem, z pi?k? lekarsk?, z kamieniem itd. Odpoczywasz tyle ile zaj??o Ci zrobieniu kompleksu lub po?ow? tego czasu ( czyli tak, jak w treningu interwa?owym)

Twórc? pierwszych kompleksów sztangowych by? Istvan "Steve" Javorek , a inni tworzyli w?asne wariacje.

Zakres powtórze? – zale?ny jest tutaj od czasu pracy, jak? sobie za?o?yli?my, odpowiednim zakresem powtórze? jest zakres 8-3 powtórzenia ( 6 powtórze? sprawdza si? najlepiej)

Ilo?? obwodów – minimum to 3 obwody, inna szko?a zak?ada czas pracy jak typowy trening interwa?owy 4-10 minut.

Przerwy – stosunek pracy 1:1 b?d? 1:0,5 jest w?a?ciwy i zale?y jedynie od naszych mo?liwo?ci wysi?kowych oraz celu / intensywno?ci, jak? sobie za?o?yli?my.

Prosty schemat – wybierz jeden z kompleksów, wykonaj po 6 powtórze? ka?dego ?wiczenia najszybciej jak potrafisz (w poprawnej formie) a nast?pnie odpocznij zgodnie z powy?szymi za?o?eniami. Powtarzaj do osi?gni?cia czasu pracy równego od 4 do 10 minut.Przyk?ady kompleksów sztangowych (ich wykonanie zosta?o przedstawione na filmie poni?ej):

Kompleks nr 1
Wios?owanie
Zarzut
Przysiad przedni
Wyciskanie ?o?nierskie
Przysiad tylny
Dzie?dobry

Kompleks nr 2
Martwy ci?g
Highpull chwytem jak w zarzucie
Rwanie chwytem jak w zarzucie
Przysiad Tylny
Dzie?dobry
Wios?owanie

Kompleks nr 3
Rwanie ze zwisu
Przysiad rwaniowy
Przysiad tylny
Dzie?dobry
Wios?owanie
Martwy ci?g

Kompleks nr 4
Podci?ganie sztangi wzd?u? tu?owia
Rwanie chwytem jak w zarzucie
Przysiad tylny
Wyciskanie zza karku
Dzie?dobry
Wios?owanie

Kompleks nr 5
Przysiad rwaniowy
Przysiad tylny
Dzie?dobry
Przysiad przedni
Wios?owanie
Martwy Ci?g

Kompleks nr 6
Martwy ci?g na prostych nogach
Wios?owanie
Przysiad przedni
Push press
Przysiad tylny
Wykroki

?ród?o: Body-Factory
Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,805,365 Unikalnych wizyt