Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Rozciaganie statyczne po treningu

FitnessJaki? czas temu przygotowa?em artyku? dotycz?cy ?wicze? i sposobu rozci?gania si? którego celem by?o zrobienie szpagatu.

Poni?szy artyku? równie? dotyczy rozci?gania jednak tym razem skupi? si? na rozci?ganiu statycznym szczególnie zalecanym po zako?czeniu treningu si?owego.
Nale?y pami?ta?, i?, ?wiczenia rozci?gaj?ce mi??nie s? bardzo istotnym elementem treningu kulturystycznego, który dosy? cz?sto jest zaniedbywany. Rozci?ganie powinno by? cz??ci? prawid?owej rozgrzewki, jak równie? sposobem wyciszenia organizmu po treningu.

Mi?sie? poddawany ci??kiej pracy kurczy si? i napr??a. Przy d?ugotrwa?ej pracy robi si? coraz krótszy i sztywniejszy, przez co przeszkadza s?siednim mi??niom, upo?ledzaj?c ca?y aparat ruchowy (powstaj? tzw. przykurcze itp.). Mo?e to doprowadzi? do z?ych nawyków ruchowych, do niew?a?ciwego roz?o?enia si? we w?óknach mi??niowych i do nieprawid?owego przep?ywu krwi.

Kilka podstawowych korzy?ci, jakie niesie ze sob? stosowanie stretchingu - rozci?gania mi??ni:
-         powi?kszenie zakresu ruchu w stawach(a maj?c na uwadze zasad? mówi?c?, ?e „im wi?kszy zakres ruchu, tym wi?ksze efekty treningu (nie trzeba wiele zastanawia? si? nad przydatno?ci? rozci?gania),
-         wzmocnienie ?ci?gien(nie trzeba t?umaczy?, jak wa?n? rol? odgrywa moc ?ci?gien),
-         polepszenie ukrwienia mi??ni, (co za tym idzie lepszy dost?p tlenu i substancji od?ywczych do mi??ni-szybsza regeneracja)
-         rozlu?nienie mi??ni po treningu(szczególnie polecane dla tych, którzy d?ugo nie mog? doj?? do siebie po treningu)
Najbezpieczniejsz? metoda rozci?gania mi??ni jest metoda statyczna, polegaj?ca na stopniowym rozci?ganiu mi??ni do momentu ich maksymalnego oporu. W tym punkcie zatrzymujemy ruch na chwil? i powracamy do pozycji wyj?ciowej. Po chwili odpoczynku ponawiamy ?wiczenie. I tak kilkakrotnie w ka?dym ?wiczeniu. Oczywi?cie, by uzyska? progres w ?wiczeniach nale?y stopniowo powi?ksza? zakres ruchu, pokonuj?c opór mi??ni (ale z rozwag?-zbyt szybkie próby powi?kszania zakresu rozci?gni?cia mi??ni mog? zako?czy? si? ich kontuzj?).


Poni?ej znajdziecie film prezentuj?cy podstawowe statyczne ?wiczenia rozci?gaj?ce, które warto zastosowa? po treningu si?owym:
Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)


.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia grudzień 27 2011 12:35:33
www.mocni.net/zdjecia/fitness/interwal3.jpg

Polecam równie?:

1. Jak zrobi? szpagat - ?wiczenia rozci?gaj?ce:
---> http://www.mocni....eadmore=55

2. Kszta?towanie nóg i po?ladków:
---> http://www.mocni....eadmore=56

3. Trening si?owy z ekspanderem:
---> http://www.mocni....eadmore=45

4. Pi?kny brzucha dla ka?dego - aerobiczna szóstka weidera:
---> http://www.mocni....eadmore=48

5. Skuteczne spalanie t?uszczu - trening:

---> http://www.mocni....eadmore=60

6. Trening na si?owni - plan treningowy dla pocz?tkuj?cych ---> http://www.mocni....eadmore=63

7. Prawid?owa rozgrzewka - pokaz ?wicze? ---> http://www.mocni....eadmore=57

8. Co je?? aby chudn?? ---> http://www.mocni....eadmore=64

Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,733,061 Unikalnych wizyt