Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Mi?snie brzucha w 8 minut - trening ABS

Fitness

Trening ABS (z angielskiego abdominal muscle) zosta? stworzony na Uniwersytecie Stanforda. Jego autorzy zapewniaj?, ?e 95% osób trenuj?cych ABS stwierdza zauwa?alne post?py ju? w ci?gu pierwszych dwóch tygodni pracy.Trening ABS jest obok aerobicznej 6-stki Weidera drugim najbardziej popularnym systemem ?wicze? mi??ni brzucha. ABS jest postrzegany jako trening dla osób bardziej zaawansowanych. Niektóre ?wiczenia s? ci??sze ni? przy np. 6-tce Weidera i wymagaj? do?? dobrej kondycji fizycznej. Dodatkowo, aby ?wiczy? systemem ABS2 nie wystarczy Ci kawa?ek pod?ogi. Potrzebny b?dzie równie? dr??ek. Niemniej jednak, je?li uko?czy?e? 6-stk? Weidera i chcesz rozwija? si? dalej, ABS jest dla Ciebie ?wietn? propozycj?.

Wielka zalet? tego programu treningowego jest fakt i wykonanie go nie zajmuje wi?cej ni? 6 minut, do 4 razy w tygodniu.
?wiczenia, które wykonuje si? w tym systemie nie nale?? do specjalnie wyszukanych i tajemniczych klucz ich skuteczno?ci le?y w sposobie, w jaki wspó?dzia?aj? one ze sob?: ich wzajemne oddzia?ywanie jest znacznie wi?ksze, ni? z ka?dego z osobna.

Trening jest kilkupoziomowy, dzi?ki czemu w miar? post?pu w ?wiczeniach, mo?emy zwi?ksza? ich trudno??. Przygotowany zosta? tak?e poziom przygotowuj?cy, dla osób, które nigdy nie ?wiczy?y mi??ni brzucha. Osoby, które s? zaawansowane w trenowaniu mi??ni brzucha, mog? zacz?? od wy?szych poziomów, cho? zaleca si?, aby mimo wszystko zaczyna? od 1.


Filmy przedstawiaj?ce ?wiczenia z systemu ABS


Kompletny podr?cznik do pobrania dotycz?cy treningu ABS

---> System Trenigowy ABS


Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)


.

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,908,470 Unikalnych wizyt