Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

?wiczenia na ból pleców i kr?gos?upa

Fitness

Ból promieniuj?cy w okolicach pleców jest cz?sto bardzo mocny, dlatego te? mo?e on niekorzystnie przyczynia? si? do zmniejszenia jako?ci ?ycia osób, które si? na niego uskar?aj?.

Istniej? jednak sposoby, dzi?ki którym mo?na sprawi?, ?e takie w?a?nie bóle kr?gos?upa b?d? rzadziej wyst?powa?y, a tak?e b?d? mia?y mniejsze nat??enie.

Z bólami mo?na walczy?, przyjmuj?c ?rodki przeciwbólowe, ale znane s? skuteczne metody, które mog? zapobiec ich pojawianiu si? oraz poprawi? nasz? ogóln? kondycj?, sprawiaj?c, ?e nasze ?ycie nie b?dzie ju? podporz?dkowane tabletkom. Jednym z takich sposobów jest regularna aktywno?? fizyczna oraz wykonywanie okre?lonych cwicze?, które pomog? nam pozby? si? tych nieprzyjemnych dolegliwo?ci.


Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, na którym prezentuj? podstawowe ?wiczenia zapobiegaj?ce bólom kr?gos?upa.

Film podzielony jest na dwie cz??ci:
Cze?? I – ogólna rozgrzewka (kilka ogólnych ?wicze?, które przygotuj? nas do cz??ci w?a?ciwej)
Cz??? II – ?wiczenia w?a?ciwe

Przedstawione przeze mnie ?wiczenia nale?y wykonywa? po 10-15 powtórze? w 2-3 seriach.

Trening tego typu nale?y przeprowadza? co najmniej 3 razy w tygodniu.

Mam nadziej? ?e zaprezentowane ?wiczenia przyczyni? si? do ograniczenia dolegliwo?ci zwi?zanych z bólem pleców.


Pozdrawiam

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

:-)

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
Wygenerowano w sekund: 0.00
4,909,157 Unikalnych wizyt