Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Jase³ka 2010 - wystep z zespo³u 'Graj±ce jelenie"

Mocni.net - ró¿no¶ci
Zgodnie z kilkuletni± tradycj±, w trakcie szkolnych jase³ek w ZS CKP w Grubnie wyst±pi³ zespó³ muzyczny z³o¿ony z uczniów naszej szko³y, który wykona³ 3 kolêdy.
W tym roku sk³ad zespo³u by³ wyj±tkowy, poniewa¿ wystapi³a w nim zupe³na debiutantka graj±ca na instrumentach perkusyjnych (Monika) oraz 2 studentów, absolwentów naszej szko³y (Lucyna i Pawe³).


Przygotowania do wystêpu


Po koncercie


Zapraszam równie¿ do zapoznania siê z:

1. Relacj± z prób i przygotowañ do wystêpu
2. Filmem z próby
3. Filmem z dzisiejszego wystêpu


Serdecznie dziekujê wszystkim cz³onkom zespo³u (Lucynie, Natalii, Marcie, Kasi, Monice i Paw³owi)  za pracê i czas po¶wiêcony na przygotowanie sie do wystêpu.
Byli¶cie ¶wietni!
Gratulacje!
Pozdrawiam
Krzysztof Jaruszewski


:-)


.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.06
4,669,688 Unikalnych wizyt