Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zaproszenie na VI Zawody Si³owe 'Strong'

Zaproszenie na Zawody 'Strong'

Film - zaproszenie na zawody


O godzinie 12:00 nast±pi uroczyste otwarcie V Wojewódzkiego Konkursu Profilaktycznego przez Marsza³ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Ca³abeckiego, Pe³nomocnika Zarz±du Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. profilaktyki i przeciwdzia³ania uzale¿nieniom oraz HIV/AIDS Pana Grzegorza Kasprzyckiego, Wójta Gminy Stolno Pana Jerzego Rabeszko oraz Prezesa SIS Pani± Katarzynê Bajerê. 

VI Zawody Strong 2010 rozpoczn± siê o godzinie 13:30
Uroczyste wrêczenie nagród odbêdzie sie ok. godziny 16:00

Sponsorzy zawodów:
- Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno
- Firma Fitness Authority
- Organizator zawodów Krzysztof Jaruszewski

Serdecznie zapraszam uczniów ZS CKP w Grubnie oraz mieszkañców Gminy Stolno w wieku 18 - 21 lat zainteresowanych udzia³em w zawodach do wpisywania swoich kandydatur w specjalnym temacie na naszym Forum Dyskusyjnym - Zg³oszenia do startu w zawodach


Planowane konkurencje:

1. Przeci±ganie samochodu typu minivan w szelkach na dystansie 20 metrów
2. Waga p³aczu przodem z ciêzarem 15kg
3. Przetaczanie opony na czas - 6 obrotów
4. Spacer farmera na czas, na dystansie 40 metrów z walizkami o wadze 50kg
5. Uchwyt Herkulesa - trzymanie dwóch beczek o wadze 70kg
Przewidziano tak¿e atrakcje dla publiczno¶ci - mo¿liwo¶æ sprawdzenia swoich si³ na sprzecie u¿ywanym podczas zawodów!

Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach oraz aktywnego kibicowania zawodnikom!
---> RELACJA  Z  VI  ZAWODÓW  STRONG  2010


.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia lipiec 29 2010 16:09:07
#2 | krzysiek dnia sierpie 30 2010 17:52:58
Nagrody dla zawodników od firmy Fitness Authority:

www.mocni.net/zdjecia/6zawody/fotki/nagro1.jpg

www.mocni.net/zdjecia/6zawody/fotki/nagro2.jpg

Smile
#3 | krzysiek dnia wrzesie 04 2010 13:44:05
Lista zawodników startuj±cych w zawodach:

Dawid Antoszewski
£ukasz Kirys
Sebastian Szufladowski
Andrzej Ma³kowski
Micha³ M³ynarczyk
Dawid Trzciñski

Smile
#4 | dzakonia dnia wrzesie 07 2010 13:38:45
imagebox.pl/out.php/i23205_FestynIntegracyjnyGminyStolno2.jpg

Zapraszamy
#5 | krzysiek dnia wrzesie 09 2010 18:36:51
Dzisiaj dotar³y tak¿e koszulki dla zawodnikow

www.mocni.net/zdjecia/6zawody/fotki/koszulki.jpg

Smile
#6 | krzysiek dnia wrzesie 11 2010 21:14:34
Witam,

Zapraszam do zapoznania sie z RELACJ¡ z zawodów!

Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,616,088 Unikalnych wizyt