Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

M³ody trójboista

M³ody si³acz


Na pocz±tku grudnia 2009 w szkolnej si³owni odbêd± siê I zawody z cyklu ‘M³ody trójboista’.


Celem zawodów jest zachêcanie m³odzie¿y do systematycznego uprawiania sportów si³owych –
w tym wypadku konkurencji rozgrywanych podczas zawodów w trójboju si³owym.

Uczniowie zmierz± siê w trzech bojach:

1. wyciskanie na ³awce poziomej
2. przysiad ze sztang±
3. martwy ci±g
Konkurencje bêd± rozgrywane wed³ug nastêpuj±cych zasad:

1. Uczniowie bêd± podnosili swoj± wagê wed³ug nastêpuj±cego schematu:
Wyciskanie – waga zawodnika
Przysiad – waga zawodnika minus 20 kg
Martwy ci±g – waga zawodnika

2. Zwyciêzc± zawodów zostaje uczeñ, który uzyska³ najwiêksz± ilo¶æ punktów wyliczan± wg Formu³y Wilks'a

Pe³ny regulamin zawodów

Dyskusja oraz komentarze na temat zawodów.Zapisy do dnia 1 grudnia 2009 u p. Krzysztofa Jaruszewskiego.Serdecznie zachêcam wszystkich zainteresowanych
do udzia³u w zawodach!

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski


.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia grudzie 05 2009 12:27:55
U W A G A!!!

RELACJA Z ZAWODÓW

GALERIA Z ZAWODÓW

Zapraszam!
Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,616,138 Unikalnych wizyt