Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zaproszenie na V Zawody Si³owe 'Strong'

Zaproszenie na Zawody 'Strong'


Mi³o mi poinformowaæ wszystkich zainteresowanych, i¿ dnia 23 wrze¶nia 2009 o godzinie 10:45
w ZS CKP w Grubnie odbêd± siê V Zawody ‘Strong


Sponsorem tegorocznych zawodów jest firma
Sponsor ufundowa³ nastêpuj±ce nagrody:

Do V Zawodów ‘Strong’ zakwalifikowali siê:

1. Szufladowski Sebastian
2. Koz³owski Pawe³
3. Strzelecki Patryk
4. £epek Maciej
5. M³odzikowski Wojciech
6. Trzciñski Dawid


Zawodnicy zmierz± siê w 5 konkurencjach:

1. Przeci±ganie samochodu Renault Scenic na czas
2. Wyciskanie na ³awce poziomej na ilo¶æ powtórzeñ – ciê¿ar 80 kg
3. Przetaczanie opony na czas – 6 obrotów
4. Pompki na porêczach na ilo¶æ powtórzeñ
5. Konkurencja wi±zana: spacer z nosid³em 100kg + kowad³o

Dyskusjê i komentarze dotycz±ce zawodów znajdziecie na naszym --->   FORUM
Serdecznie zapraszam do gor±cego dopingowania zawodników!!!


U W A G A!!!

Relacja z V Zawodów Strong
.

Komentarze

#1 | krzysiek dnia listopad 30 2011 16:46:35
www.mocni.net/zdjecia/fitness/interwal3.jpg

Polecam równie¿:

1. Jak zrobiæ szpagat - æwiczenia rozci±gaj±ce:
---> http://www.mocni....eadmore=55

2. Kszta³towanie nóg i po¶ladków:
---> http://www.mocni....eadmore=56

3. Trening si³owy z ekspanderem:
---> http://www.mocni....eadmore=45

4. Piêkny brzucha dla ka¿dego - aerobiczna szóstka weidera:
---> http://www.mocni....eadmore=48

5. Skuteczne spalanie t³uszczu - trening:

---> http://www.mocni....eadmore=60

6. Trening na si³owni - plan treningowy dla pocz±tkuj±cych ---> http://www.mocni....eadmore=63

7. Prawid³owa rozgrzewka - pokaz æwiczeñ ---> http://www.mocni....eadmore=57

Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.07
4,616,224 Unikalnych wizyt