Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Nowa si?ownia w ZS CKP w Grubnie!!!

Akcje spo?eczne


Szanowni Pa?stwo,

 


W dniach 26.06.2008 - 15.08.2008 odby?a si? akcja maj?ca na celu wyposa?enie szkolnej si?owni w ZS CKP w Grubnie w podstawowy sprz?t treningowy (Akcja Szkolna Si?ownia)

W w/w akcji wzi??o udzia? 9 firm oraz 13 osób prywatnych (Lista Sponsorów)

Dzi?ki Pa?stwa hojno?ci uda?o si? uzbiera? kwot? 3335 z?, która pozwoli?a na zakup podstawowego wyposa?enia do naszej si?owni.

Firmy Marbosport oraz Kelton nieodp?atnie przekaza?y nowy, profesjonalny sprz?t, maszyny oraz akcesoria treningowe na rzecz szkolnej si?owni.

Szanowni Pa?stwo, bez Waszej bezinteresownej pomocy w/w akcja nie mia?aby szans powodzenia.

To dzi?ki Wam m?odzie? b?dzie mog?a aktywnie, bezpiecznie i zdrowo sp?dza? czas wolny.

Kulturystyka to nie tylko kszta?towanie cia?a, ale tak?e wychowanie i kszta?towanie charakteru – cierpliwo?ci, wytrwa?o?ci, systematyczno?ci, walki z w?asnymi s?abo?ciami itd.

W imieniu dyrekcji szko?y, ca?ego grona pedagogicznego, wszystkich uczniów oraz swoim w?asnym serdecznie dzi?kuj? za udzia? w akcji.

Zapraszam do zapoznania si? z krótk? foto-relacj? z wyposa?ania silowni.


Sprz?t zakupiony z datków przekazanych przez sponsorów:

Sprz?t przekazany nieodp?atnie przez firm? MARBOSPORT

Sprz?t przekazany nieodp?atnie przez firm? KELTON
Na koniec ma?e porównianie - si?ownia kiedy? i obecnie...
Wi?cej zdj?? mo?na znale?? w galerii.


Informacje dotycz?ce akcji, które ukaza?y si? z prasie:
Informacje o Pa?stwa pomocy zosta?y tak?e umieszczone na poni?szych stronach:
www.kfd.pl
www.spartan7.pl
www.sfd.pl
www.irekkuras.pl
www.fbb.pl
www.forum.paker.co.uk

 

Pozdrawiam
Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski

 

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,912,582 Unikalnych wizyt