Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

VII Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku

M³ody si³acz


Dnia 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:40 odbêd± siê

VII MISTRZOSTWA SZKO£Y W PODCI¡GANIU NA DR¡¯KU
Zawody odbêd± siê w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.

G³ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno¶ci sportów si³owych) w¶ród m³odzie¿y które ma byæ po³±czone z dobr± zabaw± i zdrow± rywalizacj±.

Zadaniem startuj±cych jest wykonanie jak najwiêkszej ilo¶ci poci±gniêæ na dr±¿ku. Rodzaj chwytu d³oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia bêd± zaliczone, gdy zawodnik podci±gnie siê na dr±¿ku do minimum wysoko¶ci brody a nastêpnie opu¶ci do pe³nego wyprostu ramion.

Zapraszam do udzia³u równie¿ wszystkie przedstawicielki p³ci pieknej!

Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski
Komentarze

#1 | krzysiek dnia listopad 01 2017 12:40:35
UWAGA! NAGRODY!

Si³ownia Polar-Fit Che³mno ufundowa³a:
Karnety na si³ownie dla najlepszych zawodników:
Miejsce I - 6 tygodni
Miejsce II - 4 tygodnie
Miejsce III - 2 tygodnie
+ za pobicie obecnego rekordu szko³y KOLEJNE 2 tygodnie!
Smile
#2 | krzysiek dnia listopad 01 2017 12:41:14
UWAGA! NAGRODY!

Klub SPARTA ufundowa³:
Karnety na treningi CrossFit dla najlepszych zawodników:
Miejsce I - 4 tygodnie
Miejsce II - 2 tygodnie
Miejsce III - 1 tygodnie
Smile
#3 | krzysiek dnia listopad 03 2017 08:36:54
KOLEJNA NAGRODA!!!

Klub Sportowy "Wda" Sekcja Kyokushin Karate
ufundowa³a karnet na trening dla najlepszego zawodnika VII Mistrzostw Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku!
Smile
#4 | krzysiek dnia listopad 16 2017 19:27:12
Firma Trec Nutrition ufundowa³a zestaw nagród dla wszystkich startuj±cych zawodników!
Smile
#5 | krzysiek dnia listopad 19 2017 15:28:31
No i ostatnia nagroda - SFD ufundowa³o koszulki dla najlepszych i próbki swojego produktu Smile

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,616,204 Unikalnych wizyt