Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Mistrzostwa Polski Pó³nocnej i Województwa Pomorskiego Karate Kyokushin

Karate kyokushin

W dniu 18 marca 2017 roku w Miêdzyzdrojach odby³y siê Mistrzostwa Polski Pó³nocnej PFKK. Organizatorem mistrzostw by³ Miêdzyzdrojski Klub Sportowy "Bushido" kierowany przez Andrzeja Sawickiego. W mistrzostwach wziê³o udzia³ 178 zawodników z 23 klubów.W tych zawodach wystartowa³em w kategorii senior +35 lat, waga -80 kg i zaj±³em ostatecznie 2 miejsce.


W dniu 07.05.2017r. w Gdañsku odby³y siê kolejne Otwarte Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Kyokushin Karate. Zawody zosta³y zorganizowane przez Gdañski Klub Kyokushin Karate kierowany przez Shihana Bogdana Jeremicza. G³ówn± konkurencj± zawodów by³o kumite (walki).

W zawodach startowa³em wspólnie z córk±. Majka zajê³a II miejsce w kategorii dziewcz±t 9-10 lat, waga +30kg natomiast ja zdoby³em I miejsce w kategorii senior +35 lat.
Rekacje porasowe - "Gazeta Pomorska" oraz "Czas Che³mna"
Walka fina³owa:

Dziêkujemy wszystkim za mocny doping i wsparcie przed i w trakcie walk!
Osu!

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,616,173 Unikalnych wizyt