Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

VI Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku

M³ody si³acz


Dnia 23 listopada 2016 roku o godzinie 9:50 odbêd± siê

VI MISTRZOSTWA SZKO£Y W PODCI¡GANIU NA DR¡¯KU
Zawody odbêd± siê w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.Przebieg rywalizacji w zesz³ym roku:Relacje z poprzednich edycji zawodówG³ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno¶ci sportów si³owych) w¶ród m³odzie¿y które ma byæ po³±czone z dobr± zabaw± i zdrow± rywalizacj±.

Zadaniem startuj±cych jest wykonanie jak najwiêkszej ilo¶ci poci±gniêæ na dr±¿ku. Rodzaj chwytu d³oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia bêd± zaliczone, gdy zawodnik podci±gnie siê na dr±¿ku do minimum wysoko¶ci brody a nastêpnie opu¶ci do pe³nego wyprostu ramion.


Do³±cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof Jaruszewski*** RELACJA Z ZAWODÓW ***


Komentarze

#1 | krzysiek dnia padziernik 16 2016 13:26:34
www.mocni.net/zdjecia/drazek5/1.1m.jpg

Mam dla Was ¶wietn± wiadomo¶æ - nasz sta³y sponsor Si³ownia Polar-Fit Che³mno i tym razem nie zawiód³!
Kolejny raz uda³o mi siê pozyskaæ dla Was niez³e nagrody!!!! Najlepsi zawodnicy otrzymaj± darmowe KARNETY NA SI£OWNIÊ!
I miejsce - 6 tygodni II miejsce - 4 tygodnie III miejsce - 2 tygodnie
Ale to nie wszystko! Za pobicie obecnego rekordu organizator dok³ada do karnetu kolejne 2 tygodnie!!!
Ma³o? No to uwaga - w trakcie zawodów zostanie rozegrany SPECJALNY konkurs podczas którego do wygrania bêd± 3 wej¶ciówki na si³ownie!
I co WY na to?
Smile
#2 | krzysiek dnia padziernik 31 2016 12:39:46
zapodaj.net/images/06f8cecc31d57.jpg

Uwaga!
Mam kolejn± super wiadomo¶æ! Znalaz³em nastêpn± osobê - sponsora który bezinteresownie przekaza³ dla wszystkich startuj±cych extra zestaw widoczny na zdjêciu (kompleks witamin i shaker)!
Serdecznie dziêkujemy!!!
#3 | krzysiek dnia listopad 04 2016 10:26:36
zapodaj.net/images/59b4251fc6582.jpg

Wiêc tak....
Pula nagród wzrasta Smile Mam kolejnego sponsora!
Hurtownia Sportowa PAAK ufundowa³a 3 super puchary oraz 3 eleganckie, sportowe plecaki Smile
#4 | krzysiek dnia listopad 10 2016 11:14:31
zapodaj.net/images/190aa0d4f9c3e.jpg

Kolejna nagroda! Tym razem u¿ytkownik yrbod z forum www.body-factory.pl ufundowa³ bieliznê termoaktywn± dla najlepszego zawodnika!
Nie¼le, co?
A to jeszcze nie wszystko co dla Was przygotowa³em
Wink
#5 | krzysiek dnia listopad 14 2016 15:00:02
zapodaj.net/images/a6e7d0c3a217c.jpg

Nadszed³ czas na prezentacjê ostatniej nagrody jak± dla Was za³atwi³emSmile
Otó¿ u¿ytkownicy forum sportowego www.body-factory.pl przekazali fundusze za które kupi³em dla wszystkich startuj±cych poni¿sze nagrody Smile
Widzimy siê w ¶rodê na zawodach!
Takich nagród chyba jeszcze nie mieli¶cie Smile
#6 | krzysiek dnia listopad 20 2016 09:40:43
zapodaj.net/images/9196125d5111f.jpg

Jeszcze jedna ¶wietna informacja dla wszystkich startuj±cych - otó¿ do grona sponsorów imprezy do³±czy³ jeszcze jeden - SFD Spó³ka Akcyjna!
Zobaczcie sami jakie extra nagrody otrzymacie od SFD Spó³ka Akcyjna!

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.03
4,500,405 Unikalnych wizyt