Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Seminarum kumite PFKK Wa³cz 2016

Karate kyokushin
W dniach 25-28.02.2016 w COS Wa³cz odby³o siê coroczne seminarium kumite. W szkoleniu wzieli udzia³ æwicz±cy w klubach zrzeszonych w Polskiej Federacji Kyokushin Karate zarówno instruktorzy i zawodnicy. Szkolenie prowadzili shihan Bogus³aw Jeremicz i Artur Wilento oraz trener K-1 Jaros³aw Rogala.

Podczas seminarium skupiono siê na ofensywnej taktyce podczas ataku i obrony, stabilnej a jednocze¶nie aktywnej pozycji walki, wysokich kopniêciach wykonywanych z ró¿nych dystansów. Zwracano uwagê na poprawne wykorzystanie i u¿ycie tarcz treningowych do wzmacniania si³y technik, precyzji, poprawianiu w/w taktyki walki. Wszystkie poranne rozruchy odbywa³y siê na nowo oddanym stadionie COS Wa³cz. Tradycyjnie na sobotnim popo³udniowym treningu odby³o siê kumite. Tym razem stoczono 25 walk z naciskiem na wykorzystanie elementów æwiczonych wcze¶niej.


Krótki film z seminarium:

Dziêkujê wszystkim za siniaki, zakwasy i wspania³e wspólne treningi.
Osu!

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,616,093 Unikalnych wizyt