Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

V Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku

M³ody si³acz


Dnia 18 listopada 2015 roku o godzinie 10:40 odbêd± siê

V MISTRZOSTWA SZKO£Y W PODCI¡GANIU NA DR¡¯KU
Zawody odbêd± siê w sali gimnastycznej w ZS CKP w Grubnie
.
Zapisy oraz dodatkowe informacje u organizatora zawodów.Przebieg rywalizacji w zesz³ym roku:Relacje z poprzednich edycji zawodówG³ównym celem zawodów jest propagowanie sportu (w szczególno¶ci sportów si³owych) w¶ród m³odzie¿y które ma byæ po³±czone z dobr± zabaw± i zdrow± rywalizacj±.

Zadaniem startuj±cych jest wykonanie jak najwiêkszej ilo¶ci poci±gniêæ na dr±¿ku. Rodzaj chwytu d³oni (nachwyt lub podchwyt) jest dowolny. Powtórzenia bêd± zaliczone, gdy zawodnik podci±gnie siê na dr±¿ku do minimum wysoko¶ci brody a nastêpnie opu¶ci do pe³nego wyprostu ramion.


Do³±cz do wydarzenia na Facebooku!Serdecznie zapraszam do udzia³u w zawodach!!!

Organizator

Instruktor sportu
Krzysztof JaruszewskiRELACJA Z MISTRZOSTW
http://www.mocni.net/articles.php?article_id=35Komentarze

#1 | krzysiek dnia padziernik 06 2015 10:11:02
Sponsorem zawodów jest si³ownia Polar-Fit Che³mno, która ufundowa³a karnety na si³ownie!
1 miejsce - 6 tygodni
2 miejsce - 4 tygodnie
3 miejsce - 2 tygodnie

+ za pobicie rekordu szko³y dodatkowe 2 tygodnie!!!!

www.mocni.net/zdjecia/power7/polarfit.jpg
Grin
#2 | krzysiek dnia padziernik 10 2015 09:50:22
Uda³o mi siê pozyskaæ kolejnego sponsora!!!
Firma Marbo która ufundowa³a profesjonalny dr±¿ek do podci±gania siê ms-d002!

www.mocni.net/zdjecia/drazek5/drazek.jpg

Grin
#3 | krzysiek dnia padziernik 14 2015 11:47:55
Ode mnie oprócz dyplomów najlepsi zawodnicy otrzymaj± takie oto puchary

www.mocni.net/zdjecia/drazek5/puchary.jpg
Smile
#4 | krzysiek dnia padziernik 23 2015 12:47:04
Jest kolejny sponsor naszych zawodów!
Firma SPORTPOLAND ufundowa³a 13 bonów o warto¶ci 50z³ do wykorzystania na zakup artyku³ów sportowych w swoim sklepie!

www.mocni.net/zdjecia/drazek5/sport.jpg

Wink

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.09
4,616,208 Unikalnych wizyt