Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Letni obóz karate Tuchola 2014

Karate kyokushin


W dniach 29.07-03.08 2014 w Tucholi odby³ siê kolejny Obóz Polskiej Federacji Kyokushin Karate.
W tym roku go¶ciem specjalnym obozu by³a ¿ywa legenda karate Kancho Hajime Kazumi.
Hajime Kazumi jako zawodnik Kyokushin Karate by³ 5-cio krotnym mistrzem Japonii i dwukrotnym vice-mistrzem ¶wiata open, a tak¿e mistrzem ¶wiata w kategorii ciê¿kiej. Obecnie prowadzi swoje Dojo – Kazumi Dojo

Oprócz treningów prowadzonych przez Kancho Kazumi treningi prowadzili tak¿e inni instruktorzy: shihan Bogus³aw Jeremicz, sensei Artur Wilento, Andrzej Poczwardowski i Jaros³aw Rogala.
Ka¿dy dzieñ rozpoczyna³ siê od porannego rozruchu.
Tegoroczny obóz by³ w szczególno¶ci po¶wiêcony sposobom poruszania siê oraz utrzymania prawid³owej postawy w walce. Wszyscy uczestnicy pomimo sporego zmêczenia i bardzo wysokich temperatur aktywnie uczestniczyli we wszystkich treningach.
Tradycyjnie podczas obozu odby³y sie egzaminy na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie.

W trakcie obozu mia³o równie¿ miejsce niesamowite wydarzenie - test 50 kumite sensei Macieja Kowalczyka
W obozie uczestniczyli cz³onkowie Che³miñskiego Klubu Karate Kyokushin - sensei Micha³ oraz ja.Film z obozu:

Serdecznie dziêkujê wszystkim za wspólne treningi i niesamowit± atmosferê panuj±ca na obozie.
Juz nie mogê sie doczekaæ kolejnego spotkania!
Mam nadziejê ¿e spotkamy siê wszyscy ponownie w Tucholi w 2015 roku!
Osu!


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,616,105 Unikalnych wizyt