Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Seminarum kumite PFKK Wa?cz 2014

Karate kyokushin

W COS w Wa?czu 20-23 lutego odby?o seminarium kumite Polskiej Federacji Kyokushin Karate. Szkolenie prowadzili Bogus?aw Jeremicz, Artur Wilento i Jaros?aw Rogala.


W trakcie szkolenia Shihan Jeremicz przedstawi? sposoby kszta?cenia szybko?ci w walce, Sensei Wilento pokazywa? przyk?ady walki w bliskim kontakcie – skracanie dystansu oraz sposoby radzenia sobie w trakcie walki w zwarciu natomiast Sensei Jaros?aw Rogala przedstawia? sposoby poruszania si? i kontratakowania w K-1.

W trakcie seminarium instruktorzy wielokrotnie podkre?lali konieczno?? podzia?u roku treningowego na makrocykle i mezocykle treningowe. Szczególnie du?o uwagi w tym roku po?wi?cono BPS czyli bezpo?redniemu przygotowaniu startowemu.

Prowadz?cy uczulali na fakt, i? na trening szybko?ci sk?ada si? kilka elementów takich jak trening gibko?ci, koordynacja ruchowa, skoczno?? oraz wytrzyma?o?? szybko?ciowa.

G?owin? metod? treningu szybko?ci jak? ?wiczyli?my w tym roku by?a metoda powtórzeniowa - polega?a ona na powtarzaniu ruchów z maksymaln? pr?dko?ci? i musia?a spe?nia? nast?puj?ce warunki:
- ?wiczenie musia?o by? tak dobrane aby ruch móg? by? wykonany w maksymaln? pr?dko?ci?
- ?wiczenie musia?o by? bardzo dobrze opanowane aby w trakcie jego wykonania skupi? si? na szybko?ci a nie technice jego wykonania
- czas ?wiczenia musia? by? tak dobrany aby przez ca?y czas wykonywania ?wiczenia pr?dko?? nie spada?a.


Che?mi?ski Klub Karate Kyokushin reprezentowali senpai Oskar Oko?ski oraz Krzysztof Jaruszewski
Kilka zdj?? z treningów:Na koniec krótka refleksja - takie spotkanie z lud?mi którzy dziel? Twoj? pasj?, wspólne treningi i prze?amywanie swoich s?abo?ci ma w sobie jak?? niesamowit? moc. Pomimo zm?czenia, bólu mi?sni przy ka?dym kroku cz?owiek czuje si? szcz??liwy. Po powrocie do codzienno?ci zupe?nie inaczej postrzega si? pewne sprawy, sytuacje i ludzi - wszystko wydaje si? jakie? ?atwiejsze, lepsze...

Dzi?kuj? wszystkim za ten wspólnie sp?dzony czas.
Osu!

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,891,660 Unikalnych wizyt