Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Noworoczny Turniej Juniorów 2014

Che³miñski Klub Karate


19 stycznia 2014 roku Toruñski Klub Karate Kyokushin zorganizowa³ Noworoczny Turniej Juniorów.
W turnieju uczestniczyli najlepsi juniorzy do lat 12 z klubów karate w Toruniu, Bydgoszczy i Che³mnie.

Zawodnicy zmierzyli siê w dwóch konkurencjach: kata oraz kumite.
Najm³odsi rywalizowali w konkurencji "Kata Pierwszy Krok".
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pami±tkowe dyplomy oraz mnóstwo s³odyczy. Najlepsi zawodnicy w swoich kategoriach otrzymali medale i wyró¿nienia.

Turniej poprowadzili Artur Wilento i Edyta Wilento-Pióro. Sêdziowali: Andrzej Poczwardowski, Micha³ Okoñski, Piotr Binkowski, Adam Witkowski, Krzysztof Komorowski, Marcin Stelmach, Tomasz Lubieñski, Bogdan Rynkiewicz, Zuzanna Chalecka, Nikola Chalecka.


Szczególnie wyró¿niono za dobr± postawê i prezentacjê umiejêtno¶ci: Majê Jaruszewsk± z Che³mna, Macieja Domina i Helenê Garside pami±tkowym kalendarzem Polskiej Federacji Kyokushin Karate na rok 2014.


Che³miñski Klub Karate Kyokushin reprezentowa³o 11 zawodników.
Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom i zdobyli miejsca medalowe w swoich kategoriach!
Gratulujê wszystkim zawodnikom i trenerowi!
Osu!
:-)

.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,616,187 Unikalnych wizyt