Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Zespó³ klarnetowy - wystêp podczas przes³uchañ CEA

Mocni.net - ró¿no¶ci
Dnia 15 grudnia 2011 odby³ siê szkolny etap przes³uchañ Centrum Edukacji Artystycznej.
Tym razem w przes³uchaniach bra³y udzia³ zespo³y muzyczne.

Podczas przes³uchañ wyst±pi³ mój zespó³ klarnetowy w sk³adzie:
Zuzanna Mazurek, Karolina Ró¿ycka, Marta Kowalik i Miko³aj Malczuk.

Zespó³ wykona³ utwór Pameli Weston pt "Polonez"

Wystêp by³ bardzo udany - serdecznie gratulujê w/w uczniom za ¶wietne przygotowanie do wystêpu! Jestem bardzo zadowolony z tego jak zagrali¶cie!

Kilka fotek:
Pozdrawiam
KJ
:)

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony

Zaloguj si lub zarejestruj, eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,669,731 Unikalnych wizyt