Sponsorzy zawodw

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

News

Mistrzostwa Polski Pó³nocnej PFKK 2018
Karate kyokushinFoto i video relacja z mojego startu w turnieju karate Ko¶cierzyna 17 marca 2018 roku.
· krzysiek dnia marzec 20 2018 11:03:04 · Czytaj wicej · 0 komentarzy · 508 czyta · Drukuj
Sportowiec Roku Powiatu Che³miñskiego - g³osowanie!
Mocni.net - ró¿no¶ciKonkurs rozstrzygniêty - serdecznie dziêkujê za Wasze g³osy!!!!
· krzysiek dnia grudzie 04 2017 12:25:19
Czytaj wicej · 0 komentarzy · 1417 czyta · Drukuj
VII Mistrzostwa Szko³y W Podci±ganiu Na Dr±¿ku
M³ody si³aczZaproszenie na kolejne zawody si³owe dla m³odzie¿y ZS CKP w Grubnie.
· krzysiek dnia padziernik 24 2017 09:02:01
Czytaj wicej · 5 komentarzy · 1155 czyta · Drukuj
Egzamin na czarny pas karate kyokushin
Karate kyokushinKrótka relacja z obozu PFKK w Tucholi lipiec 2017r.
· krzysiek dnia sierpie 21 2017 14:59:20
Czytaj wicej · 0 komentarzy · 812 czyta · Drukuj
Udzia³ w biegach Spartan Race 2017
Mocni.net - ró¿no¶ciKrótka relacja z biegów Spartan Race w których uczestniczy³em w roku 2017.
· krzysiek dnia lipiec 08 2017 10:56:46
Czytaj wicej · 0 komentarzy · 587 czyta · Drukuj
Wyk³ad i warsztaty dotycz±ce profilaktyki zdrowia w KLIG Che³mno
Akcje spo³eczneRelacja z warsztatów, które prowadzi³em w Katolickim Liceum i Gimnazjum w Che³mnie.
· krzysiek dnia czerwiec 26 2017 20:09:33
Czytaj wicej · 0 komentarzy · 706 czyta · Drukuj
Mistrzostwa Polski Pó³nocnej i Województwa Pomorskiego Karate Kyokushin
Karate kyokushinRelacja z Mistrzostw Polski Pó³nocnej oraz Mistrzostw Województwa Pomorskiego PFKK 2017
· krzysiek dnia maj 11 2017 09:15:51
Czytaj wicej · 0 komentarzy · 760 czyta · Drukuj
Zaproszenie na X Powiatowe Zawody "Power" 2017
Zaproszenie na Powiatowe Zawody 'Power'W kwietniu 2017 r. odbêd± siê X Powiatowe Zawodów "Power"!
Zapraszam na relacjê z zawodów!!!
· krzysiek dnia marzec 01 2017 19:52:25
Czytaj wicej · 5 komentarzy · 1555 czyta · Drukuj
SPORTOWIEC ROKU 2016
Karate kyokushinMaja w konkursie "Czasu Che³mna" na najlepszego sportowca minionego roku - WYNIKI KONKURSU!
· krzysiek dnia stycze 20 2017 11:31:37
Czytaj wicej · 1 komentarz · 2211 czyta · Drukuj
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,669,727 Unikalnych wizyt