Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

VII Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku

22 listopada 2017 roku na sali gimnastycznej w Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie odby?y si? VI Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku.

W tym roku uda?o mi si? pozyska? niesamowicie atrakcyjne nagrody dla wszystkich startuj?cych!!! Jak zwykle mogli?my liczy? na grono przyjaznych nam sponsorów. Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?owni?, Klub Sparta ufundowa? karnety wst?pu na treningi cross-fit i kickboxingu, Klub Sportowy Wda Sekcja Kyokushin Karate ufundowa? wej?ciówki na treningi karate, firma Trec Nutrition ufundowa?a zestawy nagród rzeczowych dla wszystkich startuj?cych (próbki, smycze, czasopisma, opaski, batoniki bia?kowe itd), SFD Spó?ka Akcyjna ufundowa?a próbki suplementów i koszulki.
Serdecznie dzi?kuj? wszystkim sponsorom za bezinteresowne wsparcie zawodów! Wasza pomoc jest bezcenna!

W tym roku do zawodów zg?osi?o si? 13 zawodników: 9 uczniów Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie (Bylica Mariusz, Pszeniczny Krzysztof, Sosi?ski Tomasz, Szyper Tomasz, Kacper Graczyk, Bednarz Pawe?, Miko?aj Ma?kowski, S?czawa Angelika, Kacper Liberacki), 4 uczniów z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 1 w Che?mnie (Filip Zacharek, Rafa? ?wikli?ski, Zbyszko Dekowski i Maron Przemys?aw).

Zawody s?dziowa? organizator zawodów pan Krzysztof Jaruszewski wspólnie z panem Marcinem Pióro (w?a?cicielem si?owni Polar-Fit Che?mno) i panem Tomaszem Zawadzkim (w?a?cicielem i trenerem klubu Sparta).

Zadaniem startuj?cych by?o wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poprawnych poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) by? dowolny. Powtórzenie by?o zaliczone, gdy zawodnik podci?gn?? si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci? do pe?nego wyprostu ramion.
W zawodach uczestniczy?a jedna przedstawicielka p?ci pi?knej - Angelika S?czawa. Angelika bardzo dzielnie rywalizowa?a z ch?opakami osi?gaj?c bardzo dobry wynik!Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Po zaci?tej walce ostatecznie mistrzem tegorocznych zawodów zosta? Rafa? ?wikli?ski z ZSO nr 1 w Che?mnie z wynikiem 25 powtórze?. Na drugim miejscu (po dogrywce) uplasowa? si? Filip Zacharek a na trzecim Zbyszko Dekowski.
Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
I miejsce Rafa? ?wikli?ski ZSO nr1 (25 powtórze?)
II miejsce Filip Zacharek ZSO nr1 (24/23 powtórze?)
III miejsce Zbyszko Dekowski ZSO nr1 (24/19 powtórze?)
IV miejsce Kacper Liberacki ZS CKP (20 powtórze?)
V miejsce Kacper Graczyk ZS CKP (18 powtórze?)
VI Bylica Mariusz, Sosi?ski Tomasz ZS CKP (17 powtórze?)
VI Maron Przemys?aw ZSO nr1 (15 powtórze?)
VIII Pszeniczny Krzysztof, Szyper Tomasz ZS CKP(13 powtórze?)
IX Bednarz Pawe?, Miko?aj Ma?kowski ZS CKP (11 powtórze?)
X S?czawa Angelika ZS CKP (6 powtórze?)

Wielkie podzi?kowania nale?? si? moim uczniom bez pomocy których nie poradzi?bym sobie z organizacj? tych zawodów, czyli Julii, Alicji i Klaudii  (hostessy), Wojtkowi (ekipa techniczna) oraz Oliwii (zdj?cia)  - bez Was te zawody nie przebieg?yby tak sprawnie i bezproblemowo!Gratuluj? wszystkim startuj?cym! Niesamowicie si? ciesz?, ?e z roku na rok Wasza forma ro?nie i wida? efekty Waszej ci??kiej pracy!
Naszym sponsorom kolejny raz gor?co dzi?kuj? za wspania?e nagrody!

Do zobaczenia w przysz?ym roku!
Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,909,274 Unikalnych wizyt