Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

Regulamin X Powiatowych Zawodów PowerREGULAMIN X POWIATOWYCH ZAWODÓW ‘POWER’

GRUBNO 2017


1. CEL ZAWODÓW
Popularyzacja dyscyplin siłowych oraz aktywności ruchowej wśród młodzieży powiatu chełmińskiego
Integracja środowisk sportowych oraz organizacji zajmujących się kulturą fizyczną.
Wyłonienie najlepszych zawodników.

2. ORGANIZATORZY
ZS CKP w Grubnie
Instruktor sportu o specjalności kulturystyka, nauczyciel języka angielskiego Krzysztof Jaruszewski

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
Termin: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:50
Miejsce: sala gimnastyczna ZS CKP w Grubnie
Ważenie zawodników: 6 kwietnia 2017 o godzinie 9:30

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udziału w zawodach dopuszczeni zostaną zawodnicy szkoły średniej, którzy posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tego typu zawodach.

W przypadku jego braku muszą:
- osoby pełnoletnie – złożyć pisemne oświadczenie, że ponoszą pełną odpowiedzialność
tytułem wypadku w czasie zawodów.
- osoby niepełnoletnie – złożyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekuna, na udział w
zawodach.

W zawodach mogą brać udział wyłącznie amatorzy tzn. zawodnicy, którzy nie byli klasyfikowani w zawodach z udziałem zawodowców.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w zawodach osób chorych i wynikające z tego wypadki, oraz skutki wypadków podczas zawodów i odszkodowania z tym związane.

5. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY ORAZ SPOSÓB RYWALIZACJI
Zwycięzcą zawodów zostaje uczeń, który wykona największą ilość poprawnych powtórzeń wyciskania sztangi leżąc.

W trakcie wykonywania powtórzeń stopy zawodnika musza cały czas dotykać podłogi, gryf sztangi podczas opuszczania musi dotknąć klatki piersiowej następnie następuje wypchnięcie ciężaru aż do pełnego wyprostu ramion w stawach łokciowych. Sędzia zalicza ruch, gdy sztanga znieruchomieje na wyprostowanych ramionach. Wykonanie ruchu powrotnego przed zaliczeniem go przez sędziego nie będzie zaliczone, jako poprawne (wówczas sędzia powtarza liczbę zaliczonych do tej pory ruchów i tak do następnego poprawnego ruchu)
Położenie sztangi na klatce piersiowej powoduje zakończenie próby z uzyskanym do tej pory wynikiem. Nie wolno odbijać gryfu od klatki piersiowej.
Złamanie jednej z powyższych zasad skutkuje nie zaliczeniem powtórzenia.

Uczniowie będą wyciskali swoją wagę wg. następującego schematu: osoby ważące od 67,6 kg - 72,5 kg wyciskają wagę 70kg, osoby ważące 72,6kg - 77,5 kg wyciskają wagę 75 kg itd.

6. KOMISJA SĘDZIOWSKA:
W skład komisji sędziowskie wchodzi organizator zawodów oraz jeden z opiekunów uczniów wybierany w dniu zawodów.

7. NAGRODY:
Organizator przewidział dyplomy dla wszystkich uczestników zawodów, medale oraz drobne nagrody dla trójki najlepszych zawodników.

8. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
Zgłoszenia będą przyjmowanie do dnia 1.04.2017 r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, 86-212 Grubno
e-mail: k.jaruszewski@wp.pl


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Wszystkie sprawy sporne i nieujęte w regulaminie rozstrzyga sędzia główny i organizator.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i kradzieże zaistniałe w czasie trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i do jego przestrzegania.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.Organizator zawodów
Nauczyciel języka angielskiego i instruktor sportów siłowych
Krzysztof JaruszewskiKomentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.02
4,391,684 Unikalnych wizyt