Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

IX Powiatowe Zawody Power 2016IX POWIATOWE ZAWODY "POWER" 2016
16 marca 2016 roku  po raz dziewi?ty najsilniejsza m?odzie? Powiatu Che?mi?skiego rywalizowa?a w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie podczas IX Powiatowych Zawodów "Power" 2016.Dzi?ki hojno?ci sponsorów uda?o mi si? nagrodzi? wszystkich startuj?cych bardzo atrakcyjnymi nagrodami!
Sponsorami tegorocznych zawodów byli:
- Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?ownie dla najlepszych zawodników
- Firma Fitness Authority, która ufundowa?a olbrzymie zestawy próbek swoich produktów dla wszystkich uczestników zawodów
- Organizator zawodów który unfundowa? puchary i dyplomy dla zawodników

Rywalizacja podczas zawodów "Power" polega na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a, wi?c zgodnie z regulaminem podczas weryfikacji przed zawodami wszyscy startuj?cy zostali dok?adnie zwa?eni.
Po oficjalnym przywitaniu przez organizatora, przedstawieniu zawodników oraz s?dziów zawodów (Pana Marcina Pióro w?a?ciciela si?owni Polar-Fit Che?mno oraz Pana Patryka Grzeszczaka nauczyciela WF w ZSO nr 1) rozpocz??a si? rywalizacja.

W tym roku wyj?tkowo uda?o si? zako?czy? zawody bez konieczno?ci rozgrywania dogrywki. Najwi?cej poprawnych powtórze? wykona? Dawid Syrowski (24) i tym samym zosta? on zwyci?zc? IX Powiatowych Zawodów Power 2016.Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
1. Dawid Syrowski (ZS nr 2) - 24 powtórzenia
2. Filip Zacharek (ZSO nr 1) - 21 powtórze?
3. Maciej Recki (ZS CKP Grubno) - 19 powtórze?
4. Zbyszko Dekowski (ZSO nr 1) - 16 powtórze?
5. Rafa? ?wikli?ski (ZSO nr 1) - 15 powtórze?
6. Szymon Marchlewski (ZS CKP Grubno) - 15 powtórze?
7. Jarek Jankowski (ZS nr 2) - 14 powtórze?
8. Bielski Marek (ZS CKP Grubno) - 5 powtórze?


Galeria zdj??

Film z zawodów:
Relacje prasowe:

Serdecznie dziekuj? ca?ej klasie III TH a w szczególno?ci mojej 'ekipie pomocniczej' bez której zawody nie przebiega?by p?ynnie, sprawnie i bez zak?óce? - dzi?kuj? Karolinie (zdj?cia i filmy), Agacie i Edziowi (hostessy, nadzór nad dokumentacj?), Dawidowi (nag?o?nienie), Wojtkowi, Przemkowi i Micha?owi (asekuracja zawodników.

Gratuluj? wszystkim osi?gni?tych wyników, dzi?kuj? za udzia? w zawodach i mam nadziej?, ?e spotkamy si? za rok na X Powiatowych Zawodach "Power" 2017!


Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
:-)


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.00
4,909,279 Unikalnych wizyt