Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

V Mistrzostwa Szko?y W Podci?ganiu Na Dr??ku

18 listopada 2015 roku na sali gimnastycznej w Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie odby?y si? V Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku.

W tym roku kolejny raz sponsorem g?ównym zawodów by?a Si?ownia Polar-Fit Che?mno która ufundowa?a karnety na si?ownie dla trójki najlepszych zawodników. Firma Marbo ufundowa?a profesjonalny dr??ek do podci?gania natomiast Firma Sportpoland ufundowa?a kupony rabatowe dla wszystkich zawodników.
Od organizatora startuj?cy otrzymali puchary, dyplomy oraz shakery z niespodziank? :-)
W tym roku do zawodów zg?osi?o si? 10 zawodników, 7 uczniów Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie (Nikolas Mielcarski, Marek Bielski, Przemys?aw Obo?ski, Sebastian Urtnowski, Rados?aw Furtak, Dawid Caca?owski, Jakiub Sztramkowski) oraz 3 trójka uczniów z Zespo?u Szkó? Ogólnokszta?c?cych Nr 1 w Che?mnie (Filip Zacharek, Rafa? ?wikli?ski i ?ukasz Przybylski)

Zawody s?dziowa? organizator zawodów pan Krzysztof Jaruszewski wspólnie z pan Marcinem Pióro (w?a?ciciel si?owni Polar-Fit Che?mno) i panem Patrykiem Grzeszczakiem (nauczycielem z ZSO nr 1).Publiczno?? jak zwykle nie zawiod?a i ca?y czas mocno dopingowa?a rywalizuj?cych ze sob? sportowców.
Podobnie jak w latach poprzednich zadaniem startuj?cych by?o wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poprawnych poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) by? dowolny. Powtórzenie by?o zaliczone, gdy zawodnik podci?gn?? si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci? do pe?nego wyprostu ramion.
Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wyrównany poziom. Wielu zawodników znacz?co poprawi?o swoje rezultaty z ostatnich zawodów. Jednak mistrz z poprzednich lat ucze? klasy III TM Przemys?aw Obo?ski i w tym roku okaza? si? najlepszy. Pokona? wszystkich przeciwników i jednocze?nie poprawi? swój najlepszy wynik ustanawiaj?c tym samym nowy rekord mistrzostw!!! Przemek wykona? poprawnie 32 powtórzenia!

Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
I miejsce Przemys?aw Obo?ski ZS CKP (32 powtórzenia)
II miejsce Rafa? ?wikli?ski ZSO (25 powtórze?)
III miejsce Nicolas Mielcarski ZS CKP (24 powtórzenia)
IV miejsce Filip Zacharek ZSO, Jakub Sztramkowski ZS CKP (19 powtórze?)
V miejsce Dawid Caca?owski ZS CKP (15 powtórze?)
VI miejsce Sebastian Urtnowski i Rados?aw Furtak ZS CKP (13 powtórze?)
VII miejsce Marek Bielski ZS CKP (12 powtórze?)
Film z zawodów:
Jak zawsze serdeczne podzi?kowania nale?? si? uczniom bez pomocy których nie poradzi?bym sobie z organizacj? tych zawodów, czyli Karolinie x 2, Monice, Klaudii, Oliwi, Dominice i Dawidowi - to Wasza zas?uga za zawody przebieg?y sprawnie i bezproblemowo!Gratuluj? wszystkim startuj?cym! Niesamowicie si? ciesz? ?e z roku na rok Wasza forma ro?nie i wida? efekty Waszej ci??kiej pracy!
Naszym sponsorom kolejny raz gor?co dzi?kuj? za wspania?e nagrody!

Do zobaczenia w przysz?ym roku!
Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski"Czas Che?mna"
.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.04
4,893,242 Unikalnych wizyt