Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

VIII Powiatowe Zawody "Power" 2015VIII POWIATOWE ZAWODY "POWER" 2015
16 marca 2015 po raz ósmy najsilniejsza m?odzie? Powiatu Che?mi?skiego rywalizowa?a w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grubnie podczas VIII Powiatowych Zawodów "Power" 2015.Jak co roku sponsorzy nie zawiedli i po raz kolejny dzi?ki ich hojno?ci uda?o mi si? pozyska? bardzo atrakcyjne nagrody dla wszystkich startuj?cych w zawodach!
Sponsorami tegorocznych zawodów byli:
- Si?ownia Polar-Fit Che?mno, która ufundowa?a karnety wst?pu na si?ownie dla najlepszych zawodników
- Firma "Nutrimania", która ufundowa?a od?ywki, shakery i inne akcesoria sportowe
- Starostwo Powiatowe w Che?mnie, które ufundowa?o medale i torby sportowe
- Firma Fitness Authority, która ufundowa?a olbrzymie zestawy próbek swoich produktów dla wszystkich uczestników zawodów
Rywalizacja podczas zawodów "Power" polega na wielokrotnym wyciskaniu wagi swojego cia?a, wi?c podczas weryfikacji przed zawodami wszyscy startuj?cy zostali dok?adnie zwa?eni.
Po oficjalnym przywitaniu przez dyrektora szko?y pana Jana Wenta, przedstawieniu zawodników oraz drugiego s?dziego (Pana Marcin Pióro w?a?ciciela si?owni Polar-Fit Che?mno) rozpocz??a si? rywalizacja.

Publiczno?? gor?co dopingowa?a zawodników do walki dodaj?c im tym samym motywacji i woli walki. Wszyscy zawodnicy bardzo si? starali aby osi?gn?? jak najlepsze rezultaty i nie zawie?? kibiców.

Jak co roku szczególnych emocji dostarczy?a ko?cówka zawodów, która okaza?a si? niesamowicie dramatyczna, poniewa? dwóch uczniów w finale osi?gn??o taki sam wynik 24 powtórze? (Leszek Urtnowski i Mateusz Trzci?ski). Konieczna okaza?a si? dogrywka, w której po bardzo zaci?tej walce lepszy o dwa powtórzenia okaza? si? Leszek (26 powtórze?) i tym samym zosta? on zwyci?zc? VIII Powiatowych Zawodów Power 2015. Warto równie? doda? i? zawodnik który uplasowa? si? na miejscu trzecim (?ukasz Przybylski ZSO nr 1) wykona? 23 powtórzenia!
Ostateczna klasyfikacja wygl?da nast?puj?co:
1. Leszek Urtnowski (ZS CKP Grubno) - 24 powtórzenia (w dogrywce 26 powtórze?)
2. Mateusz Trzci?ski (ZS nr 2) - 24 powtórze? (w dogrywce 24 powtórzenia)
3. ?ukasz Przybylski (ZSO nr 1) - 23 powtórzenia
4. Tomasz Maziarski (ZS CKP Grubno) - 19 powtórze?
5. Dawid Syrowski (ZS nr 2), Kamil Pacholak (ZSO nr 1), Rafa? ?wikli?ski (ZSO nr 1) - 17 powtórze
8. Szymon Marchlewski (ZS CKP Grubno) - 12 powtórze?
9. Kuba Kiliszek (ZS CKP Grubno) - 11 powtórze?


Film z zawodów:
Relacje prasowe:

"Czas Che?mna" 20.03.2015
"Nadwi?lanin" 27.03.2015
Jak zwykle ogromne podzi?kowania nale?? si? równie? mojej 'ekipie pomocniczej', bez której zawody nie przebiega?by p?ynnie, sprawnie i bez zak?óce? - serdecznie dzi?kuj? Karolinie i Paulinie (hostessy) Paulinie i Jagodzie (fotoreporterki), Jakubowi (nag?o?nienie), Wojtkowi, Przemkowi, Bartkowi i Micha?owi (asekuracja zawodników.

Gratuluj? wszystkim osi?gni?tych wyników, dzi?kuj? za udzia? w zawodach i mam nadziej?, ?e spotkamy si? za rok na IX Powiatowych Zawodach "Power" 2016!


Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
:-)


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,894,501 Unikalnych wizyt