Sponsorzy zawodów

Trec

Olimp

Fitness Authority

Fitmax

Vitalmax

polarfit

marbo

Mocni na Facebooku

IV Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu Na Dra?ku


13 listopada 2014 roku na sali gimnastycznej w Zespo?u Szkó? CKP w Grubnie odby?y si? IV Mistrzostwa Szko?y w Podci?ganiu na Dr??ku.

W tym roku sponsorem g?ównym zawodów by?a Si?ownia Polar-Fit Che?mno która ufundowa?a darmowe wej?ciówki dla wszystkich startuj?cych oraz karnety na si?ownie dla trójki najlepszych zawodników.
Firma Megabol ufundowa?a próbki kilku suplementów dla wszystkich zawodników.
Startuj?cy otrzymali równie? specjalnie przygotowane na t? okazj? zestawy zimowe - szaliki i skarpetki od organizatora zawodów :-)

W roku 2014 swoich si? próbowa?o 12 zawodników, uczniów naszej szko?y (i nie tylko) z ró?nych klas i kierunków (Nikolas Mielcarski, Oskar Oko?ski, Marek Bielski, Bartosz Urba?ski, Wojciech P?omi?ski, Przemys?aw Obo?ski, Leszek Urtnowski, Tomasz Maziarski, ?ukasz Sarnowski, Bartek Sarnowski, Patryk Go?awski oraz Patryk Piekarczyk (ucze? ZSO nr 1)

Zawody s?dziowa? organizator zawodów pan Krzysztof Jaruszewski natomiast s?dzi? pomocniczym by? pan Marcin Pióro (w?a?ciciel si?owni Polar-Fit Che?mno).Podobnie jak w latach poprzednich zadaniem startuj?cych by?o wykonanie jak najwi?kszej ilo?ci poprawnych poci?gni?? na dr??ku. Rodzaj chwytu d?oni (nachwyt lub podchwyt) by? dowolny. Powtórzenie by?o zaliczone, gdy zawodnik podci?gn?? si? na dr??ku do minimum wysoko?ci brody a nast?pnie opu?ci? do pe?nego wyprostu ramion. W tym roku nast?pi?a jedna zmiana - uczniowie nie mogli "buja? si?" podczas wykonywania boju co w znacznym stopniu podnios?o trudno?? wykonania tego ?wiczenia.
Wszyscy zawodnicy prezentowali bardzo wyrównany poziom. Wielu zawodników znacz?co poprawi?o swoje rezultaty z poprzednich zawodów a publiczno?? niesamowicie dopingowa?a zawodników do maksymalnego wysi?ku.

Ostatecznie zwyci?zc? zawodów po raz kolejny zosta? ucze? klasy II TM Przemys?aw Obo?ski z imponuj?cym wynikiem 29 poprawnych powtórze? ustanawiaj?c tym samym nowy rekord mistrzostw (poprzedni tak?e ustanowiony przez Przemka wynosi? 27 powtórze?).
Drugie miejsce po zaci?tej dogrywce zaj?? Nikolas Mielcarski, który wykona? 23 powtórze?. Trzecie na podium by? Patryk Piekarczyk z 23 poprawnymi powtórzeniami (w dogrywce lepszy okaza? si? Nikolas).
Jak zawsze serdeczne podzi?kowania nale?? si? uczniom bez pomocy których nie poradzi?bym sobie z organizacj? tych zawodów, czyli Karolinie, Paulinie B., Jagodzie, Paulinie O. i Jakubowi - to Wasza zas?uga za zawody przebieg?y sprawnie i bezproblemowo!"Czas Che?mna"
"Nadwi?lanin"

Gratuluj? wszystkim startuj?cym! Niesamowicie si? ciesz? ?e z roku na rok Wasza forma ro?nie i wida? efekty Waszej ci??kiej pracy!
Naszym sponsorom kolejny raz gor?co dzi?kuj? za wspania?e nagrody!
Do zobaczenia w przysz?ym roku!
Pozdrawiam
Organizator zawodów
Krzysztof Jaruszewski
.

Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Wygenerowano w sekund: 0.01
4,894,507 Unikalnych wizyt